شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,286 5.00
قیمت پایانی: 4,286 5.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,286 پایانی 4,286 204.00
بیشترین 4,286 کمترین 4,286
حجم 2.629 میلیون دفعات 329
حد قیمت 3,878 - 4,286 ارزش 11.27 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
160 تعداد خریدار -
2.629 میلیون حجم خرید -
74 تعداد فروشنده 2
828.666 حجم فروش 1.8 میلیون
1.8 میلیون تغییر مالکیت 1.8 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
108 1.987 میلیون 4,286 - - 0
1 4,087 4,256 - - 0
1 2,342 4,250 - - 0
1 2,000 4,245 - - 0
1 2,322 4,101 - - 0

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 25,112
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 384
سود نقدی 350
درصد توزیع 91.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.26 % رتبه 325
6 ماهه 66.95 % رتبه 330
9 ماهه 157.84 % رتبه 364
1 ساله 173.61 % رتبه 358
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.572 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 36.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 4,286 5.00 2.629 میلیون 329
1398/10/26 4,082 0.00 13.779 میلیون 1,353
1398/10/25 4,082 4.80 13.779 میلیون 1,353
1398/10/24 3,895 0.10 9.998 میلیون 1,095
1398/10/23 3,891 4.65 6.954 میلیون 1,018
1398/10/22 3,718 5.00 7.689 میلیون 670
1398/10/21 3,541 1.99 893,671 72
1398/10/18 3,472 1.98 814,087 94
1398/10/17 3,542 2.91 4.805 میلیون 579
1398/10/15 3,648 2.95 9.039 میلیون 1,105
1398/10/14 3,759 4.98 967,030 131
1398/10/11 3,956 4.44 15.859 میلیون 1,320
1398/10/10 3,788 3.17 7.862 میلیون 1,160
1398/10/9 3,912 0.08 12.367 میلیون 1,385
1398/10/8 3,915 0.91 9.54 میلیون 1,461
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
ولملت 57.00 5,280 5.73 میلیون 4.292 هزار میلیارد 12:38
وایران - 4,847 18.945 میلیون 4.814 هزار میلیارد 12:29
ولراز 396.00 17,600 499.258 1.074 هزار میلیارد 12:29
وخاور - 4,906 9.358 میلیون 19.812 هزار میلیارد 12:29
وآتوس 66.00 8,403 1.385 میلیون 510.66 میلیارد 12:29
واحیا 1,654 56,812 1.825 میلیون 56.812 هزار میلیارد 12:25
وسنا 184.00 9,193 3.699 میلیون 22.607 هزار میلیارد 12:29
ومشان 1,426 29,959 581.677 594.96 میلیارد 12:24
سرچشمه 184.00 3,098 255,403 10.706 هزار میلیارد 1398/10/17
وثنو 273.00 9,399 1.087 میلیون 2.82 هزار میلیارد 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها