شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,180 1.54
قیمت پایانی: 6,898 2.45

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.485 میلیون پایانی 6,898 173.00
بیشترین 44.701 میلیارد کمترین 6,718
حجم 6.489 میلیون دفعات 1,398
حد قیمت 6,718 - 7,424 ارزش 44.728 میلیارد
حجم مبنا 6.682 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
569 تعداد خریدار 1
6.323 میلیون حجم خرید 165,510
574 تعداد فروشنده 1
6.469 میلیون حجم فروش 20,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3,000 7,141 7,178 200 1
1 3,903 7,132 7,179 26,369 3
3 25,705 7,130 7,180 62,008 3
0 - - 6,926 2,600 1
0 - - 6,970 11,379 3

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 24
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 251
سود نقدی 220
درصد توزیع 87.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.59 % رتبه 291
6 ماهه 208.44 % رتبه 257
9 ماهه 220.44 % رتبه 268
1 ساله 320.83 % رتبه 267
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.243 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 46.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 7,071 2.80 4.159 میلیون 751
1399/03/4 7,275 0.00 13.134 میلیون 2,728
1399/03/3 7,275 2.78 13.134 میلیون 2,728
1399/03/1 7,483 0.00 7.915 میلیون 1,676
1399/02/31 7,483 4.04 7.915 میلیون 1,676
1399/02/30 7,798 3.36 14.997 میلیون 2,888
1399/02/29 8,069 0.99 11.027 میلیون 2,659
1399/02/28 7,990 9.90 6.997 میلیون 1,160
1399/02/23 8,868 0.00 8.108 میلیون 1,579
1399/02/22 8,868 4.64 8.108 میلیون 1,579
1399/02/21 9,299 3.02 11.287 میلیون 2,718
1399/02/20 9,589 4.54 8.558 میلیون 2,119
1399/02/18 9,173 0.00 11.278 میلیون 2,761
1399/02/17 9,173 0.41 11.278 میلیون 2,761
1399/02/16 9,211 1.85 14.277 میلیون 3,458
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
ولملت 27.00 16,002 3.709 میلیون 12.972 هزار میلیارد 1399/03/7
ومعین - - - 3 میلیارد 1399/02/17
وایران - 12,052 4.447 میلیون 12.373 هزار میلیارد 1399/03/7
توسعه صنعت - - - 85 میلیارد 1399/02/17
ولامید - - - 300 میلیارد 1399/02/17
ولراز 683.00 22,100 4,721 1.39 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور - 10,894 9.503 میلیون 41.504 هزار میلیارد 1399/03/7
وآتوس 734.00 13,947 40,277 879.54 میلیارد 1399/03/7
واحیا 3,250 125,888 634,579 121.131 هزار میلیارد 1399/03/7
وسنا 857.00 29,428 3.183 میلیون 68.016 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی