شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیسکویت‌ گرجی‌

غگرجی | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,950 1.59
قیمت پایانی: 43,768 1.17

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,500 پایانی 43,768 507.00
بیشترین 45,190 کمترین 42,300
حجم 3.742 میلیون دفعات 3,619
حد قیمت 41,098 - 45,424 ارزش 163.76 میلیارد
حجم مبنا 1.205 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,247 تعداد خریدار 1
3.736 میلیون حجم خرید 5,694
1,639 تعداد فروشنده 3
3.663 میلیون حجم فروش 78,207
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
14 5,791 43,950 43,950 10,180 11
1 1,200 43,850 43,997 130 1
2 618 43,842 43,998 210 1
2 2,952 43,840 43,999 170 1
1 1,300 43,820 44,000 2,166 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,985
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 720
سود نقدی 400
درصد توزیع 55.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.33 % رتبه 105
6 ماهه 73.72 % رتبه 156
9 ماهه 149.02 % رتبه 138
1 ساله 472.91 % رتبه 163
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.13 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 43,768 0.00 3.742 میلیون 3,619
1399/03/13 43,768 1.17 3.742 میلیون 3,619
1399/03/12 43,261 1.07 2.132 میلیون 2,339
1399/03/11 42,804 1.78 3.162 میلیون 2,706
1399/03/10 43,581 5.00 1.513 میلیون 1,172
1399/03/8 41,506 0.00 1.875 میلیون 2,441
1399/03/7 41,506 2.91 1.876 میلیون 2,443
1399/03/6 40,334 4.12 2.771 میلیون 2,454
1399/03/4 42,065 0.00 4.253 میلیون 3,165
1399/03/3 42,065 4.47 4.253 میلیون 3,165
1399/03/1 44,034 0.00 4.621 میلیون 5,055
1399/02/31 44,034 3.23 4.621 میلیون 5,055
1399/02/30 45,503 4.73 6.771 میلیون 4,380
1399/02/29 43,450 4.86 4.632 میلیون 2,828
1399/02/28 41,435 0.11 4.228 میلیون 4,506
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,741 109,090 36,084 6.861 هزار میلیارد 1399/03/14
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 5,794 122,254 388,973 11.583 هزار میلیارد 1399/03/14
وبشهر 1,039 21,825 3.302 میلیون 180.056 هزار میلیارد 1399/03/14
غبهنوش 4,105 86,217 246,232 30.115 هزار میلیارد 1399/03/14
غپینو 229.00 13,099 54.301 میلیون 87.23 هزار میلیارد 1399/03/14
غشهد 434.00 14,490 18.798 میلیون 12.08 هزار میلیارد 1399/03/14
غگل 268.00 7,700 99.46 میلیون 46.882 هزار میلیارد 1399/03/14
غالبر 355.00 20,471 3.042 میلیون 7.215 هزار میلیارد 1399/03/14
غسالم 227.00 11,648 123.173 میلیون 52.561 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی