شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌شیمیایی‌سینا

شسینا | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 196,362 5.00
قیمت پایانی: 196,362 5.00

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 196,362 پایانی 196,362 9,350.00
بیشترین 196,362 کمترین 196,362
حجم 541,728 دفعات 264
حد قیمت 177,662 - 196,362 ارزش 106.375 میلیارد
حجم مبنا 284,091 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
76 تعداد خریدار -
541,728 حجم خرید -
133 تعداد فروشنده 3
165,528 حجم فروش 376,200
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
113 103,556 196,362 - - 0
1 166 196,358 - - 0
2 100 196,300 - - 0
1 36 196,000 - - 0
1 26 193,400 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 5,850
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 3,439
سود نقدی 800
درصد توزیع 23.26 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.9 % رتبه 410
6 ماهه 155.23 % رتبه 417
9 ماهه 301.51 % رتبه 422
1 ساله 493.93 % رتبه 432
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.031 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 57.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 196,362 0.00 541,728 264
1399/03/13 196,362 5.00 541,728 264
1399/03/12 187,012 4.48 1.595 میلیون 1,443
1399/03/11 178,997 1.00 56,979 114
1399/03/10 177,220 0.69 39,391 50
1399/03/8 176,000 0.00 18,417 106
1399/03/7 176,000 0.30 18,417 106
1399/03/6 175,481 5.00 384,309 260
1399/03/4 167,125 0.00 247,872 208
1399/03/3 167,125 3.98 247,872 208
1399/03/1 160,722 0.00 518,308 529
1399/02/31 160,722 3.90 518,308 529
1399/02/30 154,683 0.59 135,850 374
1399/02/29 155,602 1.29 239,005 755
1399/02/28 157,629 0.88 54,845 143
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 1,291 27,119 4.044 میلیون 218.075 هزار میلیارد 1399/03/14
شپاکسا 1,920 40,323 3.918 میلیون 43.546 هزار میلیارد 1399/03/14
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,664 88,010 360,902 36.694 هزار میلیارد 1399/03/14
شپدیس 3,216 67,545 3.504 میلیون 403.434 هزار میلیارد 1399/03/13
تاپیکو 470.00 9,871 99.807 میلیون 801.716 هزار میلیارد 1399/03/14
پارسان 894.00 18,784 2.172 میلیون 734.792 هزار میلیارد 1399/03/14
فارس 632.00 15,700 31.525 میلیون 2262.134 هزار میلیارد 1399/03/14
شکربن 4,199 88,189 2.747 میلیون 21.647 هزار میلیارد 1399/03/14
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی