شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

جام‌دارو

فجام | سهام - بورس
گروه:

ساخت محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,750 1.17
قیمت پایانی: 47,224 0.06

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 401,964 پایانی 47,224 26.00
بیشترین 18.998 میلیارد کمترین 45,537
حجم 402,951 دفعات 457
حد قیمت 44,839 - 49,557 ارزش 19.045 میلیارد
حجم مبنا 1.041 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
124 تعداد خریدار -
401,964 حجم خرید -
230 تعداد فروشنده 1
401,869 حجم فروش 95
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 847 47,700 47,750 2,073 1
2 608 47,152 47,784 2,755 1
3 1,256 47,151 47,785 464 1
1 120 45,620 46,260 534 1
0 - - 46,261 5,237 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 751
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 708
سود نقدی 600
درصد توزیع 84.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.79 % رتبه 293
6 ماهه 162.94 % رتبه 362
9 ماهه 171.42 % رتبه 339
1 ساله 356.17 % رتبه 358
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.664 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 52.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 47,198 2.00 439,163 679
1399/03/4 48,160 0.00 503,041 668
1399/03/3 48,160 0.29 503,041 668
1399/03/1 48,021 0.00 734,675 837
1399/02/31 48,021 3.26 734,675 837
1399/02/30 46,505 2.10 463,685 576
1399/02/29 45,548 1.34 294,883 278
1399/02/28 44,947 1.59 778,570 906
1399/02/27 44,244 2.36 726,187 935
1399/02/25 45,314 0.00 1.118 میلیون 1,348
1399/02/24 45,314 1.53 1.118 میلیون 1,348
1399/02/23 46,019 3.72 817,411 790
1399/02/22 47,797 3.78 824,260 1,133
1399/02/21 49,673 2.79 1.153 میلیون 1,667
1399/02/20 51,101 4.82 1.169 میلیون 1,538
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فاراک 569.00 11,961 31.4 میلیون 72.729 هزار میلیارد 1399/03/7
فلامی 466.00 90,000 183,179 5.396 هزار میلیارد 1399/03/7
فاما 1,301 29,601 1.11 میلیون 27.006 هزار میلیارد 1399/03/7
فاذر 2,040 42,840 12.869 میلیون 41.545 هزار میلیارد 1399/03/7
تبریز - - - 1.677 هزار میلیارد 1399/02/17
فبستم 63.00 2,174 1,042 109.543 میلیارد 1399/03/1
فسلیر 675.00 23,197 73,336 2.258 هزار میلیارد 1399/03/7
فبیرا 163.00 5,355 8.986 میلیون 9.507 هزار میلیارد 1399/03/7
فنرژی 240.00 12,622 3.066 میلیون 2.077 هزار میلیارد 1399/02/22
فجوش 76.00 1,607 40 15.846 میلیارد 1399/02/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی