شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سنگ آهن گهرزمین

کگهر | سهام - فرابورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر

آخرین قیمت: 31,951 1.89
قیمت پایانی: 31,307 0.17

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,698 پایانی 31,307 52.00
بیشترین 32,698 کمترین 30,560
حجم 1.583 میلیون دفعات 570
حد قیمت 29,742 - 32,872 ارزش 49.455 میلیارد
حجم مبنا 3.361 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
192 تعداد خریدار 3
438,597 حجم خرید 1.144 میلیون
216 تعداد فروشنده 4
421,887 حجم فروش 1.161 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 70 30,500 32,900 200 1
1 33 29,860 34,525 215 3
1 1,000 29,792 - - 0
1 62 31,945 31,966 321 1
1 150 31,910 31,990 11,780 1

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 16,199
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 982
سود نقدی 800
درصد توزیع 81.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.32 % رتبه 70
6 ماهه 82.08 % رتبه 177
9 ماهه 93.04 % رتبه 120
1 ساله 253.76 % رتبه 111
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
385.716 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.05

P/B

% 4.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 31,307 0.17 1.498 میلیون 437
1399/01/10 31,359 3.61 2.559 میلیون 837
1399/01/9 30,266 1.80 1.853 میلیون 988
1399/01/6 29,732 0.31 574,491 487
1399/01/5 29,639 0.58 992,342 641
1398/12/29 29,811 0.00 5.328 میلیون 635
1398/12/28 29,811 5.06 5.328 میلیون 635
1398/12/27 28,374 1.23 1.102 میلیون 514
1398/12/26 28,028 0.75 681,915 382
1398/12/25 27,819 0.10 153,125 86
1398/12/24 27,790 4.35 4.612 میلیون 866
1398/12/22 29,053 0.00 1.269 میلیون 762
1398/12/21 29,053 0.44 1.269 میلیون 762
1398/12/20 28,925 7.43 4.837 میلیون 1,128
1398/12/19 31,246 2.37 1.447 میلیون 308
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 969.00 93,300 139.017 2.83 هزار میلیارد 12:29
کاما 2,105 37,100 7.287 میلیون 38.133 هزار میلیارد 12:29
کچاد 175.00 7,550 16.29 میلیون 416.361 هزار میلیارد 12:29
کنور 53.00 16,200 6.255 میلیون 48.31 هزار میلیارد 1399/01/20
کروی 1,089 22,870 2.453 میلیون 54.898 هزار میلیارد 11:59
کگل 414.00 11,000 22.983 میلیون 526.944 هزار میلیارد 12:29
کبافق 1,585 33,331 7.65 میلیون 40.36 هزار میلیارد 12:29
کمنگنز 1,236 56,950 1.196 میلیون 11.656 هزار میلیارد 12:29
ومعادن 258.00 6,999 141.051 میلیون 388.363 هزار میلیارد 12:29
کنور - 16,200 6.255 میلیون 17.051 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی