شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

لبوتان | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید وسایل خانگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 87,150 7.79
قیمت پایانی: 84,890 5.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

تکنو

780.00 20,770 5.189 میلیون 113.325 میلیارد 5.363 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

تمحرکه

1,810 34,560 4.167 میلیون 152.235 میلیارد 4.451 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

تایرا

1,410 27,330 10.477 میلیون 286.857 میلیارد 87.616 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

تکمبا

880.00 16,820 33.169 میلیون 585.021 میلیارد 30.394 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

تپمپی

130.00 57,800 7.133 میلیون 426.297 میلیارد 37.655 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

وتوشه

1,250 32,300 12.988 میلیون 423.216 میلیارد 48.885 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

لسرما

1,490 28,380 1.832 میلیون 52.126 میلیارد 6.202 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

تکشا

1,690 35,610 881,738 31.399 میلیارد 6.97 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

لابسا

2,710 51,580 2.043 میلیون 105.757 میلیارد 18.637 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

لخزر

8,880 186,640 470,507 87.815 میلیارد 28.22 هزار میلیارد سهام 1399/04/15

تفیرو

381.00 19,445 641 12.464 میلیون 228.768 میلیارد سهام 1399/04/8

تراک

174.00 1,916 112,419 202.657 میلیون 91.953 میلیارد سهام 1396/02/16

لازما

743.00 36,450 2.118 میلیون 78.559 میلیارد 8.066 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

تپکو

172.00 5,583 199.26 میلیون 1.137 هزار میلیارد 120.5 هزار میلیارد سهام 1399/04/19

لخانه

1,224 39,576 556,356 22.063 میلیارد 17.77 هزار میلیارد سهام 1399/04/19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی