شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین مسکن جوانان

ثجوان | سهام - پایه فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,851 1.06
قیمت پایانی: 8,594 1.87

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,801 پایانی 8,594 164.00
بیشترین 8,931 کمترین 8,321
حجم 5.227 میلیون دفعات 1,380
حد قیمت 1,913 - 2,031 ارزش 44.917 میلیارد
حجم مبنا 2.502 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
474 تعداد خریدار 4
4.707 میلیون حجم خرید 519,946
420 تعداد فروشنده -
5.227 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 1,913 1.092 میلیون 24
0 - - 1,950 10,000 1
0 - - 1,995 5,000 1
1 13,480 8,730 8,910 200 1
1 300 8,720 8,918 19,000 2

EPS

سال مالی 1398/06/31
پیش بینی سود 7,112
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 71
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 171.19 % رتبه 511
6 ماهه 263.69 % رتبه 545
9 ماهه 442.21 % رتبه 569
1 ساله 442.21 % رتبه 574
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.355 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 8,509 2.84 3.557 میلیون 1,026
1399/01/10 8,758 4.49 9.002 میلیون 1,718
1399/01/9 8,382 5.01 3.447 میلیون 722
1399/01/6 7,982 0.16 11.01 میلیون 1,787
1399/01/5 7,995 2.13 1.042 میلیون 132
1398/12/29 8,169 0.00 744,202 153
1398/12/28 8,169 1.63 744,202 153
1398/12/27 8,304 1.21 518,636 59
1398/12/26 8,406 2.31 577,454 92
1398/12/25 8,605 0.39 181,406 37
1398/12/24 8,639 0.94 433,135 44
1398/12/22 8,721 0.00 835,708 144
1398/12/21 8,721 1.95 835,708 144
1398/12/20 8,894 1.23 512,563 51
1398/12/19 9,005 1.50 642,055 84
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 1,808 37,980 642,902 7.393 هزار میلیارد 1399/01/11
ثمسکن 240.00 5,046 38.294 میلیون 27.418 هزار میلیارد 1399/01/11
ثشرق 248.00 5,214 6.36 میلیون 4.579 هزار میلیارد 1399/01/11
ثاخت 250.00 5,252 105.656 میلیون 31.386 هزار میلیارد 1399/01/11
ثاژن 9.00 2,260 588,226 2.524 هزار میلیارد 1398/12/28
وساخت 821.00 23,778 8.184 میلیون 25.462 هزار میلیارد 1399/01/11
ثفارس 452.00 9,492 3.323 میلیون 16.715 هزار میلیارد 1399/01/11
ثنوسا 294.00 6,630 41.147 میلیون 17.44 هزار میلیارد 1399/01/11
ثاباد 467.00 14,126 1.766 میلیون 3.452 هزار میلیارد 1399/01/11
ثشاهد 241.00 5,079 15.563 میلیون 20.33 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی