شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذوب روی اصفهان

فروی | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,901 6.59
قیمت پایانی: 45,763 6.26

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.414 میلیون پایانی 45,763 2,698.00
بیشترین 110.485 میلیارد کمترین 45,218
حجم 2.426 میلیون دفعات 2,608
حد قیمت 42,958 - 47,478 ارزش 111.036 میلیارد
حجم مبنا 1.072 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
967 تعداد خریدار 3
2.181 میلیون حجم خرید 244,910
1,422 تعداد فروشنده 1
1.483 میلیون حجم فروش 943,807
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 10,885 45,900 45,920 6,700 4
1 160 45,898 45,922 50 1
3 27,030 45,891 45,930 2,174 3
0 - - 42,752 2,310 5
0 - - 42,754 2,316 13

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,159
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,159
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 92.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 69.69 % رتبه 28
6 ماهه 235.7 % رتبه 41
9 ماهه 235.7 % رتبه 127
1 ساله 235.7 % رتبه 350
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.839 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 43,065 4.30 2.678 میلیون 4,429
1399/03/4 44,998 0.00 6.655 میلیون 11,675
1399/03/3 44,998 3.53 6.655 میلیون 11,675
1399/03/1 46,644 0.00 6.024 میلیون 10,613
1399/02/31 46,644 4.47 6.024 میلیون 10,613
1399/02/30 48,827 0.59 6.975 میلیون 13,276
1399/02/29 49,117 3.99 10.725 میلیون 14,654
1399/02/28 47,232 8.36 1.892 میلیون 2,386
1399/02/24 51,541 0.00 3.716 میلیون 5,363
1399/02/23 51,541 4.51 3.716 میلیون 5,363
1399/02/22 53,973 2.66 9.419 میلیون 16,318
1399/02/21 55,448 3.67 13.864 میلیون 17,954
1399/02/20 53,486 4.70 4.305 میلیون 8,162
1399/02/18 51,087 0.00 15.746 میلیون 19,282
1399/02/17 51,087 4.16 15.746 میلیون 19,282
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فخوز 1,031 21,655 17.014 میلیون 403.261 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فجر 380.00 38,218 3.01 میلیون 31.649 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاد 419.00 8,804 278.828 میلیون 1805.551 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی