شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

شمواد | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 3,701 1.23
قیمت پایانی: 49,010 1,207.98
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1398/11/1

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,700 پایانی 49,010 45,263.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,560 - 3,934 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

عرضه و تقاضا 1398/11/1

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 6,810 3,653 3,849 200 1
0 - - 3,858 200 1
0 - - 3,885 50,000 1
- - - -
- - - -

معاملات حقیقی و حقوقی 1398/11/1

حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 1
101,760 حجم خرید 3,000
14 تعداد فروشنده -
104,760 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه % رتبه
۶ ماهه % رتبه
۹ ماهه % رتبه
۱ ساله % رتبه
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.032 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
شاراک 1,291 27,119 4.044 میلیون 109.35 میلیارد 218.075 هزار میلیارد 1399/03/14
شپاکسا 1,920 40,323 3.918 میلیون 157.976 میلیارد 43.546 هزار میلیارد 1399/03/14
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1398/11/7
شاملا 1,664 88,010 360,902 31.819 میلیارد 36.694 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۰۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۳:۰۴:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۰۸:۳۶:۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۰۸:۳۶:۴۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۰۸:۳۲:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۰۸:۳۲:۰۶
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۵:۰۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۵:۰۰:۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۰۹:۰۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۰۹:۰۲:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۰۹:۱۵:۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۰۹:۱۵:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۵۵:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۵۵:۰۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۰۹:۴۳:۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۰۹:۴۳:۵۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۵:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۶:۰۵:۳۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۱۶:۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۱۶:۵۵
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۱۱:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۱۱:۴۲
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۰:۲۹:۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۰:۲۹:۰۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۰:۰۲:۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۰:۰۲:۳۴
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۳۷:۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۳۷:۱۷
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۲:۱۲:۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۲:۱۲:۵۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۷:۰۳:۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۷:۰۳:۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۲:۰۶:۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۲:۰۶:۲۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۲:۰۵:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۲:۰۵:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۳:۰۲:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۳:۰۲:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۰:۲۱:۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۰:۲۱:۵۷
وضعیت نماد
ممنوع
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.13
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,810 3,653 3,849 200 1
0 - - 3,858 200 1
0 - - 3,885 50,000 1

داده ها

آخرین معامله 3,701 46.00 1.23
قیمت پایانی 49,010 45,263.00 1,207.98
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,747
بازه روز - -
قیمت مجاز 3,934 3,560
بازه هفته - -
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 143.488 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات -
حجم معاملات -
ارزش معاملات -
ارزش بازار 7.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 101,760 104,760
حقوقی 3,000 -
تعداد خرید فروش
مجموع 21 14
حقیقی 20 14
حقوقی 1 -
تغییر حقوقی به حقیقی 147.03 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,810 3,653 3,849 200 1
0 - - 3,858 200 1
0 - - 3,885 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/03/16)