شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

شمواد | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 3,701 1.23
قیمت پایانی: 49,010 1,207.98

آخرین معامله

1398/11/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,700 پایانی 49,010 45,263.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,560 - 3,934 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/11/1
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 1
101,760 حجم خرید 3,000
14 تعداد فروشنده -
104,760 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/11/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 6,810 3,653 3,849 200 1
0 - - 3,858 200 1
0 - - 3,885 50,000 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.032 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/1 49,010 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شسینا 522.00 117,411 221.579 3.621 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی