شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیروگاه زاگرس کوثر

بزاگرس | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,400 1.36
قیمت پایانی: 12,057 1.45

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,623 پایانی 12,057 177.00
بیشترین 12,643 کمترین 11,623
حجم 3.852 میلیون دفعات 1,123
حد قیمت 11,623 - 12,845 ارزش 46.44 میلیارد
حجم مبنا 3.783 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
419 تعداد خریدار 2
3.737 میلیون حجم خرید 114,555
551 تعداد فروشنده 1
3.724 میلیون حجم فروش 127,495
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,410 12,399 12,400 21,686 3
1 3,999 12,398 12,430 500 1
1 405 12,397 12,450 5,000 1
0 - - 12,299 10,100 2
0 - - 12,300 8,904 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 202
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 176
سود نقدی 140
درصد توزیع 79.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.19 % رتبه 243
6 ماهه 117.17 % رتبه 174
9 ماهه 148.63 % رتبه 165
1 ساله 296.89 % رتبه 148
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.702 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 12,234 4.97 3.794 میلیون 693
1399/03/4 12,874 0.00 6.478 میلیون 2,048
1399/03/3 12,874 2.59 6.478 میلیون 2,048
1399/03/1 13,216 0.00 10.8 میلیون 2,172
1399/02/31 13,216 4.14 10.8 میلیون 2,172
1399/02/30 13,786 3.81 9.165 میلیون 2,322
1399/02/29 14,332 3.86 7.798 میلیون 2,148
1399/02/28 13,799 4.23 14.679 میلیون 2,926
1399/02/27 14,409 2.79 1.88 میلیون 266
1399/02/24 14,822 0.00 474 21
1399/02/23 14,822 3.85 2.463 میلیون 336
1399/02/22 15,416 2.89 6.76 میلیون 1,903
1399/02/21 15,875 1.39 12.84 میلیون 2,697
1399/02/17 15,657 0.00 2.048 میلیون 500
1399/02/16 15,657 2.88 2.048 میلیون 500
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 1,109 23,293 4.813 میلیون 328.224 هزار میلیارد 1399/03/7
بفجر 1,074 26,800 6.116 میلیون 172.432 هزار میلیارد 1399/03/7
برق مپنا - - - 8.896 هزار میلیارد 1399/02/17
بکهنوج 2,439 51,236 2.341 میلیون 32.163 هزار میلیارد 1399/03/7
نیروگاه عباسپور - - - 490 میلیون 1399/02/17
وهور 670.00 30,870 2.91 میلیون 118.748 هزار میلیارد 1399/03/7
بصبا - - - 2.7 هزار میلیارد 1399/02/17
برق آبادان - - - 220 میلیارد 1399/02/17
نیروگاه فارس - - - 8.429 هزار میلیارد 1399/02/17
بمپنا 4,304 126,081 73,144 94.575 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی