شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,035 4.94

مشخصات

شرکت

نام شرکت : بیمه ما (سهامی عام در شرف تاسیس) سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : Info@bimehma.com وب سایت : http://www.bimehma.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 8690

تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پلاک 9
دورنگار :

(021) 88887124

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
بیمه ما ما سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو فهرست اولیه N2 IRO1BVMA0001 IRO1BVMA0006
بیمه ما ما3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو فهرست اولیه Y1 IRO1BVMA0003 IRO1BVMA0006
بیمه ما ما2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو فهرست اولیه O1 IRO1BVMA0002 IRO1BVMA0006
بیمه ما ما4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو فهرست اولیه B1 IRO1BVMA0004 IRO1BVMA0006
بیمه ما وما4 سهام فرابورس بازار معاملات بلوکی تابو فهرست مشروط P4 IRO7BVMP0004 IRO7BVMP0003
بیمه ما وما2 سهام فرابورس بازار معاملات آد-لات تابو فهرست مشروط P2 IRO7BVMP0002 IRO7BVMP0003
بیمه ما وما3 سهام فرابورس بازار معاملات جبرانی تابو فهرست مشروط P3 IRO7BVMP0003 IRO7BVMP0003
بیمه ما وما سهام فرابورس بازار معاملات اصلی تابو فهرست مشروط P1 IRO7BVMP0001 IRO7BVMP0003

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/03/12
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
رییس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت حمید تاجیک باغخواص دکترا 496610499
نایب رییس هیات مدیره اقتصاد گستر قهرمان منوچهر کبیری کارشناسی ارشد 1198953411
عضو هیات مدیره تعاونی خردمندان صابر عصر بیژن صادق دکتری 3256637965
عضو هیات مدیره تدبیرگران بهساز ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه آتیه خواهان حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/18
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
رییس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت حمید تاجیک باغخواص دکترا 496610499
نایب رییس هیات مدیره اقتصاد گستر قهرمان منوچهر کبیری کارشناسی ارشد 1198953411
عضو هیات مدیره تعاونی خردمندان صابر عصر علیرضا هادی - -
عضو هیات مدیره تدبیرگران بهساز ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه آتیه خواهان حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
سال 1396 | تاریخ : 1396/12/27
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
رییس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت حمید تاجیک باغخواص دکترا 496610499
نایب رییس هیات مدیره اقتصاد گستر قهرمان منوچهر کبیری کارشناسی ارشد 1198953411
عضو هیات مدیره تعاونی خردمندان صابر عصر علیرضا هادی - -
عضو هیات مدیره تدبیرگران بهساز ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه آتیه خواهان حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
سال 1396 | تاریخ : 1396/12/1
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
رییس هیات مدیره تعاونی خردمندان صابر عصر علیرضا هادی - -
نایب رییس هیات مدیره اقتصاد گستر قهرمان منوچهر کبیری کارشناسی ارشد 1198953411
عضو هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره تدبیرگران بهساز ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه آتیه خواهان حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
سال 1396 | تاریخ : 1396/08/1
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
رییس هیات مدیره تعاونی خردمندان صابر عصر علیرضا هادی - -
نایب رییس هیات مدیره اقتصاد گستر قهرمان منوچهر کبیری کارشناسی ارشد 1198953411
عضو هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره تدبیرگران بهساز ملت اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه آتیه خواهان حجت بهاری فر کارشناسی ارشد 2802579797
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی