شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,035 4.94

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

پارسیان

12.00 7,517 1.124 میلیون 8.331 میلیارد 30.04 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ملت

413.00 8,688 4.379 میلیون 38.042 میلیارد 24.385 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دانا

261.00 5,481 34.908 میلیون 191.323 میلیارد 21.924 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

آسیا

263.00 9,920 7.128 میلیون 68.228 میلیارد 22.016 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

البرز

312.00 6,556 19.841 میلیون 124.674 میلیارد 25.136 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کوثر

274.00 17,520 1.231 میلیون 21.14 میلیارد 61.849 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

میهن

163.00 3,442 5.043 میلیون 16.551 میلیارد 4.92 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اتکای

56.00 4,741 5.245 میلیون 24.768 میلیارد 15.285 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بساما

357.00 7,499 1.506 میلیون 11.294 میلیارد 12.635 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ودی

227.00 9,730 7.1 میلیون 67.297 میلیارد 23.698 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اتکام

239.00 5,028 5.477 میلیون 27.323 میلیارد 16.127 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بپاس

156.00 13,400 80,479 1.077 میلیارد 67.599 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وحافظ

1,005 34,538 965,063 33.254 میلیارد 4.204 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کوثر

- 17,391 2.215 میلیون 39.75 میلیارد 24.874 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وآفری

94.00 5,275 717,183 3.764 میلیارد 9.356 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وتعاون

248.00 5,216 2.01 میلیون 10.482 میلیارد 7.629 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بنو

80.00 4,741 1.981 میلیون 9.081 میلیارد 7.264 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

آرمان

47.00 2,428 2.17 میلیون 5.209 میلیارد 3.587 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

نوین

59.00 990 2.518 میلیون 2.491 میلیارد 5.672 هزار میلیارد سهام 1398/11/30

وسرمد

445.00 9,359 7.647 میلیون 70.441 میلیارد 19.345 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اتکای

- 4,800 10.817 میلیون 50.68 میلیارد 7.191 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وسین

219.00 7,523 32.905 میلیون 247.514 میلیارد 11.283 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ورازی

16.00 3,029 2.998 میلیون 8.983 میلیارد 9 هزار میلیارد سهام 1398/12/29

نوین

203.00 4,281 17.274 میلیون 73.949 میلیارد 6.422 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وحکمت

126.00 4,230 10.938 میلیون 46.289 میلیارد 6.348 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بخاور

139.00 4,499 6.646 میلیون 29.957 میلیارد 5.408 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ومعلم

332.00 6,977 6.097 میلیون 42.41 میلیارد 10.32 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

باران

- 500 467.254 میلیون 233.627 میلیارد 600 میلیارد سهام 1398/04/5
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی