شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,060 4.03
قیمت پایانی: 12,057 4.05

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.707 میلیون پایانی 12,057 509.00
بیشترین 68.81 میلیارد کمترین 11,938
حجم 5.71 میلیون دفعات 1,109
حد قیمت 11,938 - 13,194 ارزش 68.841 میلیارد
حجم مبنا 3.819 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
292 تعداد خریدار 3
2.528 میلیون حجم خرید 3.18 میلیون
627 تعداد فروشنده -
5.708 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 604 12,031 12,050 70,411 3
1 1,050 12,005 12,052 554 1
4 25,615 12,003 12,060 150 1
0 - - 12,280 185,160 2
0 - - 12,300 13,228 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 421
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 440
سود نقدی 280
درصد توزیع 63.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.15 % رتبه 414
6 ماهه 175.98 % رتبه 398
9 ماهه 273.13 % رتبه 409
1 ساله 477.26 % رتبه 371
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.849 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.46

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 12,566 1.21 923,877 157
1399/03/4 12,720 0.00 2.183 میلیون 423
1399/03/3 12,720 2.85 2.183 میلیون 423
1399/03/1 13,093 0.00 3.293 میلیون 719
1399/02/31 13,093 3.87 3.293 میلیون 719
1399/02/30 13,620 8.73 10.053 میلیون 1,740
1399/02/29 12,527 1.07 8.387 میلیون 1,808
1399/02/28 12,395 4.46 7.168 میلیون 1,536
1399/02/27 12,974 0.47 9.387 میلیون 2,664
1399/02/25 12,914 0.00 18.63 میلیون 2,893
1399/02/24 12,914 4.02 18.63 میلیون 2,893
1399/02/23 12,415 4.05 29.19 میلیون 4,570
1399/02/22 11,932 5.00 12.811 میلیون 1,542
1399/02/21 11,364 4.88 5.432 میلیون 807
1399/02/20 10,835 2.53 2.559 میلیون 503
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 207.00 12,090 4.673 میلیون 45.96 هزار میلیارد 1399/03/7
ملت 217.00 17,501 7.027 میلیون 49.878 هزار میلیارد 1399/03/7
دانا 310.00 8,798 13.914 میلیون 34.752 هزار میلیارد 1399/03/7
آسیا 1,009 21,198 8.008 میلیون 47.339 هزار میلیارد 1399/03/7
البرز 268.00 10,851 13.314 میلیون 41.156 هزار میلیارد 1399/03/7
کوثر 1,001 27,100 1.249 میلیون 93.62 هزار میلیارد 1399/03/7
میهن 17.00 6,549 17.407 میلیون 9.483 هزار میلیارد 1399/03/7
اتکای 126.00 9,180 3.019 میلیون 29.832 هزار میلیارد 1399/03/7
بساما 514.00 10,794 706,164 18.125 هزار میلیارد 1399/03/7
ودی 359.00 14,942 5.632 میلیون 37.18 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی