شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

کنور | سهام - فرابورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 53,390 0.00
قیمت پایانی: 30,279 0.00

آخرین معامله

1399/04/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.62 میلیون پایانی 30,279 0.00
بیشترین 286.236 میلیارد کمترین 48,630
حجم 4.195 میلیون دفعات 1,371
حد قیمت 27,846 - 30,776 ارزش 127.01 میلیارد
حجم مبنا 1.175 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/21
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
17 25,577 30,776 30,776 200 1
1 2,910 30,774 47,500 1,000 1
1 200 30,773 - - 0
2 777 51,100 - - 0
3 2,260 51,000 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,567
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,567
سود نقدی 1,210
درصد توزیع 77.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 227.31 % رتبه 466
6 ماهه 509.82 % رتبه 328
9 ماهه 630.48 % رتبه 290
1 ساله 713.26 % رتبه 257
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
150.286 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.91

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/17 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/16 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/15 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/14 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/12 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/11 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/10 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/09 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/08 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/07 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/04 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/03 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/02 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
1399/04/01 30,279 0.00 4.195 میلیون 1,371
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 26,950 565,970 660,559 16.979 هزار میلیارد 1399/04/19
کاما 4,680 235,000 3.887 میلیون 227.3 هزار میلیارد 1399/04/21
کچاد 440.00 25,290 54.543 میلیون 1342.545 هزار میلیارد 1399/04/21
کنور 2,210 53,390 5.62 میلیون 149.552 هزار میلیارد 1399/04/21
کروی 3,250 61,750 11.979 میلیون 149.906 هزار میلیارد 1399/04/21
کگل 10.00 21,080 54.418 میلیون 1009.92 هزار میلیارد 1399/04/15
کبافق 2,430 46,360 7.744 میلیون 56.583 هزار میلیارد 1399/04/21
کمنگنز 2,100 86,500 785,462 17.218 هزار میلیارد 1399/04/21
ومعادن 490.00 18,920 6.01 میلیون 1044.747 هزار میلیارد 1399/04/18
تکنار 2,735 57,451 170,509 3.36 هزار میلیارد 1399/04/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی