شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

وتوصا | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,030 4.97
قیمت پایانی: 12,030 4.97

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,030 پایانی 12,030 570.00
بیشترین 12,030 کمترین 12,030
حجم 22.657 میلیون دفعات 2,306
حد قیمت 10,890 - 12,030 ارزش 272.561 میلیارد
حجم مبنا 4.529 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,388 تعداد خریدار 3
21.883 میلیون حجم خرید 773,810
558 تعداد فروشنده 9
7.281 میلیون حجم فروش 15.376 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
264 1.811 میلیون 12,030 12,030 19,548 17
3 2,634 12,020 12,100 5,000 1
2 4,000 12,010 12,300 1,237 2
5 23,900 11,560 12,100 8,610 3
6 16,868 11,550 12,300 12,237 3

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 128
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 642
سود نقدی 250
درصد توزیع 38.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 121.2 % رتبه 323
6 ماهه 234.82 % رتبه 330
9 ماهه 278.52 % رتبه 292
1 ساله 259 % رتبه 266
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.84 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 40.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 11,460 3.80 17.903 میلیون 2,492
1399/04/19 11,040 0.00 16.028 میلیون 3,454
1399/04/18 11,040 4.25 16.028 میلیون 3,454
1399/04/17 11,530 4.47 15.26 میلیون 3,348
1399/04/16 12,070 2.99 15.461 میلیون 3,735
1399/04/15 11,720 0.34 12.936 میلیون 3,258
1399/04/14 11,680 4.50 12.932 میلیون 3,758
1399/04/12 12,230 0.00 15.651 میلیون 4,172
1399/04/11 12,230 0.99 15.651 میلیون 4,172
1399/04/10 12,110 4.76 12.073 میلیون 3,229
1399/04/09 11,560 4.54 13.148 میلیون 3,037
1399/04/08 12,110 2.34 19.651 میلیون 3,975
1399/04/07 12,400 4.82 25.476 میلیون 2,251
1399/04/04 11,830 2.87 18.788 میلیون 3,635
1399/04/03 11,500 4.83 32.185 میلیون 3,107
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 690.00 20,400 51.68 میلیون 138.303 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 3,490 17,100 260.85 میلیون 215.75 هزار میلیارد 12:30
وسکاب 180.00 7,950 41.631 میلیون 48.72 هزار میلیارد 12:30
وبیمه 190.00 10,380 13.299 میلیون 21.26 هزار میلیارد 12:30
پردیس 780.00 17,630 11.222 میلیون 22.038 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 670.00 15,950 13.245 میلیون 72.045 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 470.00 33,860 23.043 میلیون 95.673 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 1,550 32,620 363,664 218.89 هزار میلیارد 12:22
وبوعلی 40.00 17,030 11.652 میلیون 28.464 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی