شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد خوزستان

فخوز | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,655 5.00
قیمت پایانی: 21,170 2.65

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16.992 میلیون پایانی 21,170 546.00
بیشترین 359.716 میلیارد کمترین 19,830
حجم 17.014 میلیون دفعات 4,466
حد قیمت 19,593 - 21,655 ارزش 360.199 میلیارد
حجم مبنا 4.414 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,613 تعداد خریدار 15
11.862 میلیون حجم خرید 5.15 میلیون
1,968 تعداد فروشنده 7
10.007 میلیون حجم فروش 7.005 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
293 6.697 میلیون 21,655 22,665 436 3
1 919 21,654 23,500 1,000 1
3 12,794 21,650 23,786 1,889 3
0 - - 20,510 17,138 8
0 - - 20,511 422 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,750
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,656
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 60.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 68.9 % رتبه 35
6 ماهه 145.46 % رتبه 39
9 ماهه 170.23 % رتبه 41
1 ساله 144.6 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
392.86 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 20,624 4.46 14.903 میلیون 4,054
1399/03/4 21,586 0.00 30.841 میلیون 7,279
1399/03/3 21,586 4.71 30.841 میلیون 7,279
1399/03/1 22,654 0.00 44.387 میلیون 9,966
1399/02/31 22,654 4.78 44.387 میلیون 9,966
1399/02/30 23,792 1.52 27.289 میلیون 9,496
1399/02/29 24,159 2.96 46.755 میلیون 10,428
1399/02/28 23,464 4.92 34.455 میلیون 7,052
1399/02/27 24,678 4.53 3.508 میلیون 1,336
1399/02/25 25,850 0.00 65.232 میلیون 15,381
1399/02/24 25,850 3.90 65.232 میلیون 15,381
1399/02/23 26,900 5.00 8.137 میلیون 4,091
1399/02/22 28,315 3.92 74.549 میلیون 28,423
1399/02/21 27,246 4.95 38.219 میلیون 7,436
1399/02/20 25,962 5.00 32.353 میلیون 4,550
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فجر 380.00 38,218 3.01 میلیون 31.649 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاد 419.00 8,804 278.828 میلیون 1805.551 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
فلوله 1,361 25,874 1.934 میلیون 12.937 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی