شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,370 4.96
قیمت پایانی: 21,300 4.62

مشخصات

شرکت

نام شرکت : حفاری شمال سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : Contactus@Northdrilling.com وب سایت : http://www.ndco.ir

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 48610000

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک2127
دورنگار :

(021) 48613626

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 48610000

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک2127
دورنگار :

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
حفاری شمال حفاری4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو اصلی B1 IRO1HSHM0004 IRO1HSHM0008
حفاری شمال حفاری سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو اصلی N1 IRO1HSHM0001 IRO1HSHM0008
حفاری شمال حفاری3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو اصلی Y1 IRO1HSHM0003 IRO1HSHM0008
حفاری شمال حفاری2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو اصلی O1 IRO1HSHM0002 IRO1HSHM0008

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/02/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - مسعود عیدی دکترا 4072554960
رییس هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا احمد خاوری کارشناسی ارشد 43040101
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران مسعود عیدی دکترا 4072554960
عضو هیات مدیره سمت و سوی توسعه ایرانیان فاضل جمال زاده دکتری 4230475497
عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی حبیب اله فیضی کارشناسی ارشد 4199960279
عضو هیات مدیره بیمه سلامت ایران مرتضی شهبازی نیا دکتری 4539676131
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/26
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - مسعود عیدی دکترا 4072554960
رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمود شریفیان لیسانس کارشناسی 1286425123
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران مسعود عیدی دکترا 4072554960
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی فاضل جمال زاده دکتری 4230475497
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا کریم بروفرد کارشناسی ارشد 3341257152
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) حمد فرهمینی فراهانی دکتری 5449772831
سال 1397 | تاریخ : 1397/08/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - مسعود عیدی دکترا 4072554960
رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمود شریفیان لیسانس کارشناسی 1286425123
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران مسعود عیدی دکترا 4072554960
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا کریم بروفرد کارشناسی ارشد 3341257152
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) حمد فرهمینی فراهانی دکتری 5449772831
سال 1397 | تاریخ : 1397/02/05
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمود شریفیان لیسانس کارشناسی 1286425123
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا کریم بروفرد کارشناسی ارشد 3341257152
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) حمد فرهمینی فراهانی دکتری 5449772831
سال 1396 | تاریخ : 1396/07/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمود شریفیان لیسانس کارشناسی 1286425123
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا یوسف خلیلی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) حمد فرهمینی فراهانی دکتری 5449772831
سال 1395 | تاریخ : 1395/12/23
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمود شریفیان لیسانس کارشناسی 1286425123
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا یوسف خلیلی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اعلام نشده اعلام نشده - -
سال 1395 | تاریخ : 1395/10/27
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اعلام نشده اعلام نشده - -
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا یوسف خلیلی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اعلام نشده اعلام نشده - -
سال 1395 | تاریخ : 1395/08/09
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 71788190
نایب رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران حمید رضا گلپایگانی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2181098174
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا اسفندیار جهانگیری آردکپان - -
عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 71788190
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اکبر آبکار اصفهانی فوق لیسانس 1286821800
سال 1395 | تاریخ : 1395/05/06
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 71788190
رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران محمدحسن تولایی دکترا 1062579488
نایب رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سیدعزت الله حجازی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نیروهای مسلح علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا اسفندیار جهانگیری آردکپان - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اکبر آبکار اصفهانی فوق لیسانس 1286821800
سال 1395 | تاریخ : 1395/04/23
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 71788190
رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران عباس ملکی - 450976580
نایب رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمدرضا محمد زاده قلعه جوقی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 71788190
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نیروهای مسلح علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا اسفندیار جهانگیری آردکپان - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اکبر آبکار اصفهانی فوق لیسانس 1286821800
سال 1395 | تاریخ : 1395/02/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سیدعزت الله حجازی - -
رییس هیات مدیره مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران محمدحسن تولایی دکترا 1062579488
نایب رییس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سیدعزت الله حجازی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نیروهای مسلح علی اصغر کسنوی یزدی فوق لیسانس 901091200
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری انرژی گستر سینا اسفندیار جهانگیری آردکپان - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اکبر آبکار اصفهانی فوق لیسانس 1286821800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی