شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,999 0.57
قیمت پایانی: 13,125 0.39

آخرین معامله

13:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,850 پایانی 13,125 51.00
بیشترین 13,689 کمترین 12,700
حجم 19.027 میلیون دفعات 5,384
حد قیمت 12,421 - 13,727 ارزش 249.713 میلیارد
حجم مبنا 3.933 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:17
حقیقی حقوقی
2,499 تعداد خریدار 4
17.696 میلیون حجم خرید 1.331 میلیون
1,670 تعداد فروشنده 2
18.87 میلیون حجم فروش 156,681
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

13:17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 64,169 12,999 12,999 132,816 10
1 2,296 12,923 13,000 75,692 7
1 1,500 12,917 13,034 700 1
1 2,000 12,801 12,860 1,000 1
1 4,000 12,800 12,870 24,901 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 850
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 269
سود نقدی 30
درصد توزیع 11.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.34 % رتبه 54
6 ماهه 152.77 % رتبه 46
9 ماهه 190.64 % رتبه 43
1 ساله 288.5 % رتبه 47
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
68.126 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 13,074 2.04 33.863 میلیون 8,455
1399/03/10 13,346 4.99 25.149 میلیون 4,590
1399/03/8 12,712 0.00 44.164 میلیون 9,612
1399/03/7 12,712 1.89 44.164 میلیون 9,612
1399/03/6 12,476 4.82 26.804 میلیون 4,741
1399/03/4 13,108 0.00 8.597 میلیون 1,825
1399/03/3 13,108 4.99 8.597 میلیون 1,825
1399/03/1 13,797 0.00 24.461 میلیون 5,884
1399/02/31 13,797 3.53 24.461 میلیون 5,884
1399/02/30 14,302 2.00 42.472 میلیون 9,861
1399/02/29 14,022 2.50 48.161 میلیون 10,248
1399/02/28 13,680 4.93 27.788 میلیون 3,925
1399/02/27 14,389 4.94 12.78 میلیون 2,267
1399/02/25 15,136 0.00 93.617 میلیون 14,088
1399/02/24 15,136 4.53 93.617 میلیون 14,088
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پیراحفاری - - - 100 میلیون 1399/02/17
پرشیا - - - 2 هزار میلیارد 1399/02/17
شساخت 1,529 49,560 8.023 میلیون 124.995 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی