شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,700 1.28
قیمت پایانی: 11,016 4.27

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,575 پایانی 11,016 451.00
بیشترین 11,093 کمترین 10,566
حجم 62.48 میلیون دفعات 11,568
حد قیمت 10,037 - 11,093 ارزش 688.306 میلیارد
حجم مبنا 5.46 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
5,030 تعداد خریدار 8
60.689 میلیون حجم خرید 1.791 میلیون
2,504 تعداد فروشنده 11
42.264 میلیون حجم فروش 20.215 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
15 64,186 10,650 10,650 45,398 6
1 1,000 10,620 10,680 20,002 3
2 4,000 10,601 10,698 590 1
4 9,419 10,584 - - 0
1 200 10,583 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 690
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 269
سود نقدی 30
درصد توزیع 11.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 90.33 % رتبه 42
6 ماهه 87.59 % رتبه 42
9 ماهه 179.85 % رتبه 44
1 ساله 269.04 % رتبه 46
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
55.052 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 10,565 4.78 39.147 میلیون 5,135
1399/01/17 10,083 4.88 45.49 میلیون 4,911
1399/01/16 9,614 10.47 21.855 میلیون 1,916
1399/01/11 8,703 2.70 20.184 میلیون 3,532
1399/01/10 8,944 3.10 33.277 میلیون 6,102
1399/01/9 8,675 2.86 32.325 میلیون 6,611
1399/01/6 8,434 4.87 18.157 میلیون 3,648
1399/01/5 8,042 0.60 13.917 میلیون 3,515
1398/12/29 7,994 0.00 15.585 میلیون 2,815
1398/12/28 7,994 4.85 15.585 میلیون 2,815
1398/12/27 7,624 4.14 17.624 میلیون 4,186
1398/12/26 7,953 4.59 20.487 میلیون 3,421
1398/12/25 7,604 4.45 18.861 میلیون 3,292
1398/12/24 7,958 4.79 8.278 میلیون 1,911
1398/12/22 8,358 0.00 29.422 میلیون 5,722
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی