شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

کروی2 | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج کانه فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,303 0.00
قیمت پایانی: 8,303 0.00

آخرین معامله

1398/09/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,303 پایانی 8,303 0.00
بیشترین 8,303 کمترین 8,303
حجم 10 میلیون دفعات 1
حد قیمت 7,859 - 8,685 ارزش 83.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/09/30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 10 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 10 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/09/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.043 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/30 8,303 42.42 10 میلیون 1
1398/06/2 5,830 0.00 64.365 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 533.00 75,999 746.755 2.322 هزار میلیارد 12:29
کاما 1,040 21,856 2.137 میلیون 21.856 هزار میلیارد 12:29
کچاد 2.00 6,659 15.518 میلیون 295.988 هزار میلیارد 12:29
کنور 177.00 10,120 3.963 میلیون 30.242 هزار میلیارد 1398/10/28
کروی 244.00 10,200 9.559 میلیون 25.11 هزار میلیارد 12:29
کگل 23.00 7,889 30.655 میلیون 385.104 هزار میلیارد 12:30
کبافق 5,426 113,962 2.755 میلیون 23.072 هزار میلیارد 12:29
کمنگنز 123.00 44,205 1.454 میلیون 9.029 هزار میلیارد 15:46
ومعادن 5.00 5,401 42.024 میلیون 220.723 هزار میلیارد 12:29
کنور - 10,120 3.963 میلیون 10.674 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها