شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سالمین‌

غسالم | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 132,431 5.00
قیمت پایانی: 132,670 4.83

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 133,001 پایانی 132,670 6,731.00
بیشترین 135,500 کمترین 132,431
حجم 5.466 میلیون دفعات 14,758
حد قیمت 132,431 - 146,371 ارزش 725.196 میلیارد
حجم مبنا 375.409 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
7,854 تعداد خریدار 4
5.46 میلیون حجم خرید 5,800
2,587 تعداد فروشنده 1
5.464 میلیون حجم فروش 1,958
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
15 3,280 132,431 132,431 173,457 104
2 61 130,000 132,432 8,884 4
1 10 126,529 132,433 215 4
1 118 126,403 132,434 721 1
1 10 125,996 132,435 1,375 2

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 7,309
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 409
سود نقدی 300
درصد توزیع 73.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 124.47 % رتبه 30
6 ماهه 402.23 % رتبه 59
9 ماهه 552.97 % رتبه 77
1 ساله 1493.79 % رتبه 95
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
41.82 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 3.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 132,765 4.76 3.533 میلیون 9,243
1399/01/10 139,401 0.21 6.993 میلیون 21,749
1399/01/9 139,108 4.30 7.49 میلیون 16,932
1399/01/6 133,375 4.23 9.597 میلیون 21,865
1399/01/5 139,258 5.00 8.853 میلیون 14,179
1398/12/29 132,627 0.00 8.406 میلیون 14,926
1398/12/28 132,627 5.13 8.406 میلیون 14,926
1398/12/27 126,153 3.78 5.82 میلیون 12,712
1398/12/26 121,555 5.18 7.935 میلیون 10,747
1398/12/25 115,566 3.28 3.831 میلیون 7,896
1398/12/24 119,484 4.57 11.981 میلیون 14,257
1398/12/22 114,268 0.00 1.265 میلیون 1,787
1398/12/21 114,268 5.00 1.265 میلیون 1,787
1398/12/20 108,830 6.54 8.705 میلیون 9,541
1398/12/19 102,154 0.15 3.199 میلیون 7,714
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,293 62,105 333,383 3.666 هزار میلیارد 1399/01/11
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 4,589 96,900 497,351 8.704 هزار میلیارد 1399/01/11
وبشهر 462.00 9,712 10.061 میلیون 80.124 هزار میلیارد 1399/01/11
غبهنوش 2,071 43,508 372,052 15.141 هزار میلیارد 1399/01/11
غپینو 2,059 43,257 14.818 میلیون 53.866 هزار میلیارد 1399/01/11
غشهد 2,299 48,284 5.3 میلیون 9.655 هزار میلیارد 1399/01/11
غگل 348.00 6,616 254.098 میلیون 40.555 هزار میلیارد 1399/01/11
غالبر 877.00 18,434 9.797 میلیون 6.274 هزار میلیارد 1399/01/11
غگرجی 86.00 39,600 9.937 میلیون 11.89 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی