شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشتیرانی دریای خزر

حخزر | سهام - پایه فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,840 0.00
قیمت پایانی: 24,088 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,000 پایانی 24,088 0.00
بیشترین 24,330 کمترین 23,002
حجم 750.45 دفعات 894
حد قیمت 22,691 - 25,079 ارزش 18.36 میلیارد
حجم مبنا 2.164 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 215 23,580 23,720 812 1
1 100 23,570 23,730 932 1
1 10,000 23,521 23,899 2,020 1
2 80,135 23,556 23,900 600 2
1 455 23,541 24,000 1,265 6

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 6,249
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 839
سود نقدی 750
درصد توزیع 89.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.69 % رتبه 390
6 ماهه 16.3 % رتبه 374
9 ماهه 89.94 % رتبه 325
1 ساله 394.06 % رتبه 342
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.015 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 6.75

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 24,088 0.85 750.45 894
1399/01/10 23,885 5.03 1.476 میلیون 995
1399/01/9 22,741 0.00 442.209 669
1399/01/6 22,741 0.36 442.209 669
1399/01/5 22,824 0.00 533.048 756
1398/12/29 22,824 0.56 533.048 756
1398/12/28 22,952 1.29 621.778 699
1398/12/27 23,253 1.54 631.735 667
1398/12/26 23,616 0.00 563.181 448
1398/12/25 23,616 1.13 563.181 448
1398/12/24 23,886 0.00 583.123 755
1398/12/22 23,886 0.59 583.123 755
1398/12/21 24,027 1.65 677.373 578
1398/12/20 24,430 1.52 589.871 422
1398/12/19 24,808 0.00 1.654 میلیون 1,008
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 509.00 14,140 5.715 میلیون 27.38 هزار میلیارد 1399/01/11
حپترو 431.00 31,990 736,720 6.266 هزار میلیارد 1399/01/11
حتوکا 932.00 19,890 6.183 میلیون 6.55 هزار میلیارد 1399/01/11
حفارس 251.00 5,510 29.813 میلیون 13.952 هزار میلیارد 1399/01/11
حکشتی 909.00 17,290 45.869 میلیون 284.73 هزار میلیارد 1399/01/11
حپارسا 1,393 29,254 485,034 7.056 هزار میلیارد 1399/01/11
حسینا 504.00 30,870 1.887 میلیون 15.322 هزار میلیارد 1399/01/11
حریل 46.00 3,818 45.196 میلیون 12.475 هزار میلیارد 1399/01/11
توریل 787.00 16,541 3.904 میلیون 52.931 هزار میلیارد 1399/01/11
حسیر 283.00 8,407 6.53 میلیون 5.027 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی