شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشتیرانی دریای خزر

حخزر | سهام - پایه فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,118 0.00
قیمت پایانی: 32,817 0.00

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.847 میلیون پایانی 32,817 0.00
بیشترین 77.687 میلیارد کمترین 28,450
حجم 2.949 میلیون دفعات 1,935
حد قیمت 30,224 - 33,404 ارزش 96.78 میلیارد
حجم مبنا 1.832 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9 42,026 33,404 34,498 2,000 2
1 872 33,399 34,698 130 2
1 950 33,398 34,699 1,000 1
0 - - 27,131 1,000 1
0 - - 27,550 3,547 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 315
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 847
سود نقدی 840
درصد توزیع 99.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.03 % رتبه 371
6 ماهه 20.16 % رتبه 293
9 ماهه 48.4 % رتبه 309
1 ساله 58.66 % رتبه 300
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.473 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.59

P/B

% 9.77

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/25 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/24 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/23 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/22 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/19 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/18 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/17 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/16 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/15 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/13 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/12 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/11 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/10 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
1399/06/06 32,817 0.00 2.949 میلیون 1,935
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی