شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمرغ

سیمرغ | سهام - بورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,084 5.00
قیمت پایانی: 31,048 4.88

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,800 پایانی 31,048 1,444.00
بیشترین 31,084 کمترین 30,398
حجم 6.487 میلیون دفعات 2,080
حد قیمت 28,124 - 31,084 ارزش 201.41 میلیارد
حجم مبنا 1.627 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
841 تعداد خریدار -
6.487 میلیون حجم خرید -
993 تعداد فروشنده 5
3.347 میلیون حجم فروش 3.141 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
292 787,909 31,084 31,084 17,140 6
1 800 31,083 31,400 200 1
1 166 31,081 31,500 403 2
2 363 31,060 31,800 330 1
5 5,623 31,048 32,013 30 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 147
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 353
سود نقدی 124
درصد توزیع 35.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 56.77 % رتبه 93
6 ماهه 161.01 % رتبه 92
9 ماهه 166.5 % رتبه 80
1 ساله 511.22 % رتبه 66
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.362 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.64

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 31,048 0.00 6.487 میلیون 2,080
1399/03/13 31,048 4.88 6.487 میلیون 2,080
1399/03/12 29,604 2.91 13.999 میلیون 5,849
1399/03/11 30,492 4.57 6.893 میلیون 2,563
1399/03/10 31,952 4.00 11.608 میلیون 5,527
1399/03/8 30,722 0.00 16.939 میلیون 6,719
1399/03/7 30,722 4.19 16.939 میلیون 6,719
1399/03/6 32,067 4.23 9.376 میلیون 3,431
1399/03/4 33,482 0.00 15.727 میلیون 6,073
1399/03/3 33,482 2.96 15.727 میلیون 6,073
1399/03/1 34,504 0.00 65.646 میلیون 12,173
1399/02/31 34,504 4.93 65.646 میلیون 12,173
1399/02/30 32,883 5.00 12.874 میلیون 952
1399/02/29 31,318 5.00 20.097 میلیون 1,789
1399/02/28 29,827 4.84 11.328 میلیون 2,791
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,539 53,321 2.162 میلیون 10.664 هزار میلیارد 1399/03/14
آبین 1,878 49,791 14.485 میلیون 14.703 هزار میلیارد 1399/03/14
کورزی - - - 100 میلیارد 1399/02/17
آینده 636.00 21,866 327,573 8.96 هزار میلیارد 1399/03/13
زشگزا 5,026 105,564 633,713 8.445 هزار میلیارد 1399/03/14
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 20.448 هزار میلیارد 1399/03/10
زپارس 3,425 71,926 260,888 22.682 هزار میلیارد 1399/03/14
زکشت 918.00 38,994 986,811 11.638 هزار میلیارد 1399/03/14
زبینا 2,434 51,125 1.762 میلیون 20.45 هزار میلیارد 1399/03/14
ملارد شیر - - - 299.998 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی