شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

وبوعلی | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,890 4.25
قیمت پایانی: 11,389 0.14

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.5 میلیون پایانی 11,389 16.00
بیشترین 74.016 میلیارد کمترین 10,835
حجم 6.515 میلیون دفعات 1,824
حد قیمت 10,835 - 11,975 ارزش 74.194 میلیارد
حجم مبنا 4.128 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
702 تعداد خریدار -
6.5 میلیون حجم خرید -
857 تعداد فروشنده 1
5.946 میلیون حجم فروش 554,179
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,677 11,865 11,890 7,698 1
5 48,197 11,863 11,898 300 1
1 167 11,862 11,899 10,892 3
1 606 2,954 11,366 6,150 3
0 - - 11,367 5,131 3

EPS

سال مالی 1398/11/30
پیش بینی سود 686
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/11/30
سود واقعی 501
سود نقدی 250
درصد توزیع 49.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 175.98 % رتبه 182
6 ماهه 300.84 % رتبه 212
9 ماهه 256.19 % رتبه 219
1 ساله 423.4 % رتبه 225
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.248 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 11,405 4.65 4.644 میلیون 1,080
1399/03/4 11,961 0.00 10.995 میلیون 2,880
1399/03/3 11,961 1.26 10.995 میلیون 2,880
1399/03/1 12,113 0.00 12.864 میلیون 3,364
1399/02/31 12,113 4.66 12.864 میلیون 3,364
1399/02/30 12,705 3.90 16.449 میلیون 4,104
1399/02/29 13,221 3.49 11.185 میلیون 3,018
1399/02/28 12,775 4.64 14.722 میلیون 2,850
1399/02/27 13,397 4.36 4.345 میلیون 1,197
1399/02/25 14,007 0.00 20.284 میلیون 4,484
1399/02/24 14,007 1.68 20.284 میلیون 4,484
1399/02/23 13,776 8.40 23.855 میلیون 4,562
1399/02/22 15,039 4.64 24.583 میلیون 6,078
1399/02/21 14,372 4.87 16.009 میلیون 2,791
1399/02/20 13,704 4.95 12.394 میلیون 2,419
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 480.00 10,088 10.041 میلیون 66.482 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوصا 685.00 14,387 23.655 میلیون 37.651 هزار میلیارد 1399/03/4
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم - 10,504 105.838 میلیون 127.438 هزار میلیارد 1399/03/7
وسکاب 354.00 6,728 4.418 میلیون 41.118 هزار میلیارد 1399/03/7
وبیمه 385.00 8,088 7.439 میلیون 16.022 هزار میلیارد 1399/03/7
پردیس 426.00 8,097 8.075 میلیون 10.121 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوسم 713.00 13,548 2.53 میلیون 61.776 هزار میلیارد 1399/03/7
وبهمن 701.00 13,326 18.683 میلیون 36.68 هزار میلیارد 1399/03/7
ونیکی 1,058 22,226 633,924 149.856 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی