شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 628 0.00
قیمت پایانی: 620 1.27

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 629 پایانی 620 8.00
بیشترین 634 کمترین 610
حجم 340.059 میلیون دفعات 12,409
حد قیمت 597 - 659 ارزش 210.702 میلیارد
حجم مبنا 16.779 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,419 تعداد خریدار 4
327.059 میلیون حجم خرید 13 میلیون
1,338 تعداد فروشنده 5
246.959 میلیون حجم فروش 93.1 میلیون
14.842 میلیون تغییر مالکیت 14.842 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 4,352 625 626 12,000 2
1 10,000 620 627 664,530 10
3 43,962 617 628 852,481 16
14 1.092 میلیون 619 627 471,404 7
7 287,946 618 628 326,569 8

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 36
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -138
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.57 % رتبه 12
6 ماهه 29.59 % رتبه 4
9 ماهه 53.35 % رتبه 5
1 ساله 40.24 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
110.122 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 628 0.64 222.231 میلیون 7,787
1398/10/28 624 4.70 982.243 میلیون 23,524
1398/10/26 596 0.00 222.549 میلیون 7,107
1398/10/25 596 0.67 222.549 میلیون 7,107
1398/10/24 600 0.67 240.143 میلیون 7,491
1398/10/23 596 4.56 562.931 میلیون 15,165
1398/10/22 570 4.97 337.399 میلیون 7,708
1398/10/21 543 1.88 41.637 میلیون 946
1398/10/18 533 1.66 512.372 میلیون 10,021
1398/10/17 542 3.56 246.096 میلیون 7,510
1398/10/15 562 2.60 328.118 میلیون 9,834
1398/10/14 577 4.94 1.038 میلیارد 15,132
1398/10/11 607 0.00 176.353 میلیون 5,895
1398/10/10 607 1.78 214.864 میلیون 7,670
1398/10/9 618 0.49 513.279 میلیون 15,218
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 309.00 7,178 188.747 میلیون 356.25 هزار میلیارد 12:30
وپاسار 137.00 2,877 168.843 میلیون 142.934 هزار میلیارد 12:30
وپست 141.00 5,801 20.531 میلیون 18.625 هزار میلیارد 12:30
وپارس 126.00 3,409 53.678 میلیون 79.026 هزار میلیارد 12:30
وسینا 169.00 3,560 32.581 میلیون 34.66 هزار میلیارد 12:29
ونوین 182.00 3,830 269.96 میلیون 50.226 هزار میلیارد 12:29
وخاور 95.00 4,998 14.242 میلیون 49.34 هزار میلیارد 12:30
وکار 79.00 3,577 4.142 میلیون 29.92 هزار میلیارد 12:30
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 6.00 513 831.705 میلیون 115.322 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها