شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,741 4.94
قیمت پایانی: 1,709 3.01

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 915.727 میلیون پایانی 1,709 50.00
بیشترین 1.565 هزار میلیارد کمترین 1,577
حجم 916.884 میلیون دفعات 28,593
حد قیمت 1,577 - 1,741 ارزش 1.567 هزار میلیارد
حجم مبنا 65.324 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
5,232 تعداد خریدار 11
565.514 میلیون حجم خرید 350.502 میلیون
7,534 تعداد فروشنده 24
648.433 میلیون حجم فروش 267.584 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
45 1.987 میلیون 1,741 1,746 322,222 11
15 384,164 1,740 1,750 6,000 1
5 106,106 1,739 1,789 1,900 1
1 1,500 1,170 1,662 639,141 21
1 70,000 408 1,663 256,537 34

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 5
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -138
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 150.86 % رتبه 9
6 ماهه 218.61 % رتبه 7
9 ماهه 305.1 % رتبه 6
1 ساله 308.9 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
290.912 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 1,659 4.98 92.126 میلیون 3,207
1399/03/4 1,746 0.00 293.191 میلیون 9,290
1399/03/3 1,746 4.95 293.191 میلیون 9,290
1399/03/1 1,837 0.00 371.386 میلیون 13,307
1399/02/31 1,837 4.97 371.386 میلیون 13,307
1399/02/30 1,933 3.11 564.149 میلیون 26,294
1399/02/29 1,995 0.50 1.509 میلیارد 62,670
1399/02/28 1,985 4.98 215.26 میلیون 8,089
1399/02/27 2,089 4.39 159.218 میلیون 9,828
1399/02/25 2,185 0.00 1.39 میلیارد 63,386
1399/02/24 2,185 2.82 1.39 میلیارد 63,386
1399/02/23 2,125 0.05 2.832 میلیارد 126,055
1399/02/22 2,124 4.99 670.458 میلیون 25,533
1399/02/21 2,023 4.98 231.247 میلیون 7,425
1399/02/20 1,927 4.96 65.142 میلیون 2,112
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 820.00 17,231 131.758 میلیون 855 هزار میلیارد 1399/03/7
وپاسار 418.00 8,795 53.183 میلیون 436.817 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
ونوین 62.00 4,580 190.902 میلیون 136.338 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور 518.00 10,894 7.685 میلیون 107.42 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 86.00 1,824 781.844 میلیون 399.26 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی