شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی مبین

مبین | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,293 5.00
قیمت پایانی: 23,030 3.81

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4.813 میلیون پایانی 23,030 846.00
بیشترین 110.845 میلیارد کمترین 22,000
حجم 4.813 میلیون دفعات 1,240
حد قیمت 21,075 - 23,293 ارزش 110.845 میلیارد
حجم مبنا 4.265 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
326 تعداد خریدار 1
3.913 میلیون حجم خرید 900,000
728 تعداد فروشنده 5
3.955 میلیون حجم فروش 858,456
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
74 342,379 23,293 23,999 3,550 2
1 300 23,280 24,000 450 1
1 5,000 23,239 24,111 25,000 1
1 228 8,712 22,000 13,176 6
0 - - 22,100 550 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,510
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,673
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 89.66 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.78 % رتبه 73
6 ماهه 149.28 % رتبه 92
9 ماهه 163.53 % رتبه 84
1 ساله 156.36 % رتبه 94
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
316.166 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 22,184 3.96 7.793 میلیون 1,474
1399/03/4 23,098 0.00 9.201 میلیون 2,216
1399/03/3 23,098 1.50 9.201 میلیون 2,216
1399/03/1 23,449 0.00 12.102 میلیون 3,213
1399/02/31 23,449 1.99 12.102 میلیون 3,213
1399/02/30 23,925 0.24 12.536 میلیون 2,676
1399/02/29 23,983 4.72 16.167 میلیون 2,281
1399/02/28 22,903 3.62 23.222 میلیون 4,421
1399/02/27 23,763 4.66 5.779 میلیون 1,019
1399/02/25 24,925 0.00 22.221 میلیون 5,342
1399/02/24 24,925 3.36 22.221 میلیون 5,342
1399/02/23 25,792 4.20 3.549 میلیون 1,276
1399/02/22 26,924 3.02 54.304 میلیون 13,639
1399/02/21 26,135 5.00 64.366 میلیون 4,353
1399/02/20 24,891 4.98 41.495 میلیون 2,152
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بفجر 1,074 26,800 6.116 میلیون 172.432 هزار میلیارد 1399/03/7
برق مپنا - - - 8.896 هزار میلیارد 1399/02/17
بکهنوج 2,439 51,236 2.341 میلیون 32.163 هزار میلیارد 1399/03/7
نیروگاه عباسپور - - - 490 میلیون 1399/02/17
وهور 670.00 30,870 2.91 میلیون 118.748 هزار میلیارد 1399/03/7
بصبا - - - 2.7 هزار میلیارد 1399/02/17
برق آبادان - - - 220 میلیارد 1399/02/17
نیروگاه فارس - - - 8.429 هزار میلیارد 1399/02/17
بمپنا 4,304 126,081 73,144 94.575 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاور نیرو - - - - 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی