شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معدنی کیمیای زنجان گستران

کیمیا | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,483 5.00
قیمت پایانی: 38,576 0.05

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,500 پایانی 38,576 20.00
بیشترین 40,483 کمترین 36,999
حجم 10.565 میلیون دفعات 3,824
حد قیمت 36,629 - 40,483 ارزش 407.55 میلیارد
حجم مبنا 1.295 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,418 تعداد خریدار 3
10.506 میلیون حجم خرید 59,133
1,464 تعداد فروشنده 3
6.138 میلیون حجم فروش 4.427 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
149 2.564 میلیون 40,483 40,483 13,210 7
1 2,000 40,482 40,536 236 1
1 200 40,480 41,449 6,000 1
1 130 40,479 41,452 7,618 1
1 1,229 40,476 41,460 3,885 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,510
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,790
سود نقدی 650
درصد توزیع 36.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 84.77 % رتبه 402
6 ماهه 315.2 % رتبه 282
9 ماهه 360.2 % رتبه 264
1 ساله 375.61 % رتبه 254
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.43 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 38,576 0.00 10.565 میلیون 3,824
1399/03/13 38,576 0.05 10.565 میلیون 3,824
1399/03/12 38,556 1.58 4.406 میلیون 2,444
1399/03/11 37,957 3.87 2.169 میلیون 1,311
1399/03/10 39,486 2.28 2.887 میلیون 2,167
1399/03/8 38,606 0.00 3.587 میلیون 2,483
1399/03/7 38,606 4.28 3.587 میلیون 2,483
1399/03/6 40,333 1.27 298,524 306
1399/03/4 40,851 0.00 3.406 میلیون 2,348
1399/03/3 40,851 3.92 3.406 میلیون 2,348
1399/03/1 42,519 0.00 5.719 میلیون 3,927
1399/02/31 42,519 3.36 5.719 میلیون 3,927
1399/02/30 43,997 4.35 8.306 میلیون 4,757
1399/02/29 42,164 5.00 2.785 میلیون 1,321
1399/02/28 40,158 4.15 7.109 میلیون 3,283
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,206 25,341 3.12 میلیون 16.52 هزار میلیارد 1399/03/14
فخاس 304.00 29,994 1.188 میلیون 268.191 هزار میلیارد 1399/03/14
فسپا 1,104 32,999 7.939 میلیون 21.096 هزار میلیارد 1399/03/14
فمراد 1,811 59,880 764,972 2.922 هزار میلیارد 1399/03/14
فخوز 1,204 25,301 8.176 میلیون 480.961 هزار میلیارد 1399/03/14
فملی 703.00 14,777 84.124 میلیون 1494.535 هزار میلیارد 1399/03/14
فولاژ 913.00 19,174 3.875 میلیون 114.492 هزار میلیارد 1399/03/14
فجر 1,858 39,023 5.168 میلیون 33.206 هزار میلیارد 1399/03/10
فولاد 459.00 9,649 294.517 میلیون 2011.834 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوکا 924.00 19,417 26.394 میلیون 50.484 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی