شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کربن‌ ایران‌

شکربن | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 82,900 0.28
قیمت پایانی: 83,002 0.16

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.121 میلیون پایانی 83,002 130.00
بیشترین 93.044 میلیارد کمترین 83,000
حجم 1.121 میلیون دفعات 1,284
حد قیمت 78,976 - 87,288 ارزش 93.062 میلیارد
حجم مبنا 645,628 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
551 تعداد خریدار 5
805,350 حجم خرید 315,637
444 تعداد فروشنده 2
1.116 میلیون حجم فروش 5,101
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 230 82,900 82,940 35 1
1 390 82,155 82,949 1,287 3
2 205 82,150 82,969 135 1
1 257 79,999 81,620 500 1
2 11,244 79,960 81,700 544 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 788
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,836
سود نقدی 1,400
درصد توزیع 76.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 60.99 % رتبه 301
6 ماهه 172.19 % رتبه 277
9 ماهه 256.72 % رتبه 215
1 ساله 239.76 % رتبه 204
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.783 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 50.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 83,132 2.93 2.447 میلیون 2,790
1399/03/4 80,764 0.00 2.244 میلیون 2,468
1399/03/3 80,764 4.29 2.244 میلیون 2,468
1399/03/1 77,444 0.00 1.514 میلیون 1,771
1399/02/31 77,444 0.65 1.514 میلیون 1,771
1399/02/30 76,948 1.98 1.248 میلیون 1,493
1399/02/29 75,458 4.57 2.09 میلیون 1,246
1399/02/28 72,162 4.04 1.422 میلیون 1,196
1399/02/27 75,199 1.47 259,919 450
1399/02/25 76,324 0.00 2.218 میلیون 1,876
1399/02/24 76,324 2.96 2.218 میلیون 1,876
1399/02/23 78,652 1.69 2.524 میلیون 1,688
1399/02/22 80,001 5.00 2.088 میلیون 995
1399/02/21 76,192 4.24 3.91 میلیون 1,308
1399/02/20 73,096 1.96 2.109 میلیون 1,895
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 8,774 184,255 12,957 5.401 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی