شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع سیمان دشتستان

سدشت | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,892 5.00
قیمت پایانی: 28,942 1.66

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,892 پایانی 28,942 473.00
بیشترین 29,892 کمترین 29,880
حجم 607,249 دفعات 448
حد قیمت 27,495 - 30,389 ارزش 18.152 میلیارد
حجم مبنا 1.828 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
196 تعداد خریدار -
607,249 حجم خرید -
134 تعداد فروشنده 1
377,249 حجم فروش 230,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
75 95,742 29,892 - - 0
3 1,510 29,000 - - 0
1 600 28,630 - - 0
1 100 28,622 - - 0
1 41 28,500 - - 0

EPS

سال مالی 1398/06/31 1399/06/31
پیش بینی سود - 663
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 248
سود نقدی 160
درصد توزیع 64.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 80.48 % رتبه 453
6 ماهه 167.41 % رتبه 516
9 ماهه 731.72 % رتبه 473
1 ساله 1121.23 % رتبه 464
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.593 هزار میلیارد

ارزش بازار

22.98

P/B

% 0.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 28,883 1.45 531,530 368
1399/01/10 28,469 2.44 892,988 808
1399/01/9 27,792 1.37 2.203 میلیون 1,831
1399/01/6 27,417 0.46 160,158 196
1399/01/5 27,544 0.07 26,134 54
1398/12/29 27,564 0.00 49,843 90
1398/12/28 27,564 0.15 49,843 90
1398/12/27 27,606 0.04 11,855 48
1398/12/26 27,616 3.33 1.221 میلیون 573
1398/12/25 28,568 0.02 6,840 16
1398/12/24 28,574 0.04 12,850 39
1398/12/22 28,584 0.00 54,630 73
1398/12/21 28,584 0.16 54,630 73
1398/12/20 28,630 0.05 12,731 33
1398/12/19 28,644 0.04 12,560 48
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی