شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت وصنعت شریف آباد

زشریف | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,882 5.00
قیمت پایانی: 37,628 4.29

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,800 پایانی 37,628 1,549.00
بیشترین 37,882 کمترین 36,100
حجم 4.128 میلیون دفعات 2,907
حد قیمت 34,276 - 37,882 ارزش 155.332 میلیارد
حجم مبنا 1.276 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,476 تعداد خریدار -
4.128 میلیون حجم خرید -
787 تعداد فروشنده 2
2.074 میلیون حجم فروش 2.054 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
12 3,879 37,882 37,882 1,369 4
1 386 37,880 38,000 138 1
2 1,448 37,860 39,680 2 1
1 400 37,851 39,682 550 1
1 150 37,800 40,900 1,000 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 309
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 598
سود نقدی 400
درصد توزیع 66.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 112.33 % رتبه 457
6 ماهه 236.92 % رتبه 246
9 ماهه 294.56 % رتبه 214
1 ساله 543.78 % رتبه 128
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.567 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 37,628 4.29 4.128 میلیون 2,907
1399/03/13 36,079 4.54 3.311 میلیون 2,466
1399/03/12 37,793 0.00 2.74 میلیون 2,378
1399/03/11 37,793 3.78 2.74 میلیون 2,378
1399/03/10 39,279 0.20 2.654 میلیون 2,431
1399/03/8 39,199 0.00 3.292 میلیون 2,479
1399/03/7 39,199 4.18 3.292 میلیون 2,479
1399/03/6 40,907 0.68 3.866 میلیون 3,013
1399/03/4 41,188 0.00 2.963 میلیون 2,938
1399/03/3 41,188 3.80 2.963 میلیون 2,938
1399/03/1 39,679 0.00 4.14 میلیون 3,147
1399/02/31 39,679 1.42 4.14 میلیون 3,147
1399/02/30 39,122 3.25 3.399 میلیون 2,696
1399/02/29 37,892 4.11 5.103 میلیون 2,409
1399/02/28 36,398 0.63 2.38 میلیون 2,053
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,539 53,321 2.162 میلیون 10.664 هزار میلیارد 1399/03/14
آبین 1,878 49,791 14.485 میلیون 14.703 هزار میلیارد 1399/03/14
کورزی - - - 100 میلیارد 1399/02/17
آینده 636.00 21,866 327,573 8.96 هزار میلیارد 1399/03/13
زشگزا 5,026 105,564 633,713 8.445 هزار میلیارد 1399/03/14
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 20.448 هزار میلیارد 1399/03/10
زپارس 3,425 71,926 260,888 22.682 هزار میلیارد 1399/03/14
زکشت 918.00 38,994 986,811 11.638 هزار میلیارد 1399/03/14
زبینا 2,434 51,125 1.762 میلیون 20.45 هزار میلیارد 1399/03/14
ملارد شیر - - - 299.998 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی