شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

زشگزا | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 93,399 1.43
قیمت پایانی: 89,939 2.33

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 765,316 پایانی 89,939 2,142.00
بیشترین 68.832 میلیارد کمترین 87,477
حجم 765,316 دفعات 944
حد قیمت 87,477 - 96,685 ارزش 68.832 میلیارد
حجم مبنا 531,819 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
273 تعداد خریدار 1
611,305 حجم خرید 154,011
522 تعداد فروشنده -
765,316 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 359 93,334 93,399 2,216 1
1 990 93,333 93,400 918 4
1 99 93,300 93,468 223 1
0 - - 90,499 1,200 1
0 - - 90,500 820 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,722
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,349
سود نقدی 1,040
درصد توزیع 77.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.88 % رتبه 230
6 ماهه 115.55 % رتبه 290
9 ماهه 241.76 % رتبه 326
1 ساله 457.59 % رتبه 318
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.366 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 92,081 2.80 307,294 546
1399/03/4 94,737 0.00 1.548 میلیون 2,389
1399/03/3 94,737 0.77 1.548 میلیون 2,389
1399/03/1 94,017 0.00 1.998 میلیون 1,961
1399/02/31 94,017 4.83 1.998 میلیون 1,961
1399/02/30 89,686 5.00 1.97 میلیون 907
1399/02/29 85,416 4.98 1.882 میلیون 1,194
1399/02/28 81,362 4.48 999,798 883
1399/02/27 77,874 4.75 1.535 میلیون 1,290
1399/02/25 74,346 0.00 1.798 میلیون 1,735
1399/02/24 74,346 3.17 1.798 میلیون 1,735
1399/02/23 72,060 4.75 1.406 میلیون 1,172
1399/02/22 75,655 4.22 877,505 1,103
1399/02/21 78,985 4.08 1.457 میلیون 1,579
1399/02/20 82,340 3.09 1.168 میلیون 1,170
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,245 47,152 545,224 9.153 هزار میلیارد 1399/03/7
آبین 2,251 47,286 820,494 13.932 هزار میلیارد 1399/03/7
کورزی - - - 100 میلیارد 1399/02/17
آینده 978.00 20,539 1.956 میلیون 8.582 هزار میلیارد 1399/03/7
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 17.231 هزار میلیارد 1399/02/28
زپارس 3,483 66,178 126,861 22.463 هزار میلیارد 1399/03/7
زکشت 2,088 39,689 389,805 12.323 هزار میلیارد 1399/03/7
زبینا 1,355 48,040 1.358 میلیون 18.911 هزار میلیارد 1399/03/7
ملارد شیر - - - 299.998 میلیارد 1399/02/17
زقیام 950.00 28,020 3.858 میلیون 19.411 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی