شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,106 3.49
قیمت پایانی: 5,021 1.76

EPS

سال مالی 1398/09/30

542.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/12/3 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
542.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
170.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/06/12 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
170.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
169.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
72 هزار میلیارد

سال مالی 1397/09/30

280.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/12/22 مجمع
واقعی :
نقدی :
280.00
250.00 (89٪)
72 هزار میلیارد
1397/12/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1397/07/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
93.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1397/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
76.00 (0٪)
100.00
72 هزار میلیارد
1397/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
2.00 (0٪)
100.00
72 هزار میلیارد
1396/08/29
پیش بینی :
210.00
72 هزار میلیارد

سال مالی 1396/09/30

195.00

سود واقعی

190.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/12/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
195.00
190.00 (97٪)
72 هزار میلیارد
1396/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
205.00
65.00 (32٪)
72 هزار میلیارد
1396/04/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
205.00
56.00 (27٪)
72 هزار میلیارد
1396/01/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
205.00
1.00 (0٪)
2.00
72 هزار میلیارد
1395/09/17
پیش بینی :
تعدیل :
209.00
2.00
72 هزار میلیارد
1395/08/29
پیش بینی :
205.00
72 هزار میلیارد

سال مالی 1374/03/31

202.00

سود واقعی

10.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/07/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
202.00
10.00 (5٪)
80 میلیارد

سال مالی 1373/03/31

55.00

سود واقعی

5.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/07/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
55.00
5.00 (9٪)
80 میلیارد

سال مالی 1372/03/31

46.00

سود واقعی

24.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1372/07/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
46.00
24.00 (52٪)
60 میلیارد

سال مالی 1398/09/30

542.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/12/3 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
542.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
170.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/06/12 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
170.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
169.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1398/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
72 هزار میلیارد

سال مالی 1397/09/30

280.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/12/22 مجمع
واقعی :
نقدی :
280.00
250.00 (89٪)
72 هزار میلیارد
1397/12/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1397/07/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
93.00 (0٪)
72 هزار میلیارد
1397/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
76.00 (0٪)
100.00
72 هزار میلیارد
1397/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
2.00 (0٪)
100.00
72 هزار میلیارد
1396/08/29
پیش بینی :
210.00
72 هزار میلیارد

سال مالی 1396/09/30

195.00

سود واقعی

190.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/12/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
195.00
190.00 (97٪)
72 هزار میلیارد
1396/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
205.00
65.00 (32٪)
72 هزار میلیارد
1396/04/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
205.00
56.00 (27٪)
72 هزار میلیارد
1396/01/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
205.00
1.00 (0٪)
2.00
72 هزار میلیارد
1395/09/17
پیش بینی :
تعدیل :
209.00
2.00
72 هزار میلیارد
1395/08/29
پیش بینی :
205.00
72 هزار میلیارد

سال مالی 1374/03/31

202.00

سود واقعی

10.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/07/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
202.00
10.00 (5٪)
80 میلیارد

سال مالی 1373/03/31

55.00

سود واقعی

5.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/07/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
55.00
5.00 (9٪)
80 میلیارد

سال مالی 1372/03/31

34.00

سود واقعی

18.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1372/07/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
34.00
18.00 (52٪)
80 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی