شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,850 2.26
قیمت پایانی: 4,746 0.06

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/8
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

7.19 هزار میلیارد 3.711 هزار میلیارد 16.444 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

4.201 - هزار میلیارد 3.622 - هزار میلیارد 13.792 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

564.42 - میلیارد 347.31 - میلیارد 1.208 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

4.765 - هزار میلیارد 3.97 - هزار میلیارد 15 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

12.72 - میلیارد - 34.78 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

3.26 میلیارد 2.1 میلیارد 3.16 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

33.84 - میلیارد 32.23 - میلیارد 30.41 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- - 8 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

30.58 - میلیارد 30.13 - میلیارد 27.25 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

2.382 هزار میلیارد 288.62 - میلیارد 1.382 هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- - 1.605 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

961.18 - میلیارد 518.01 - میلیارد 1.759 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

961.18 - میلیارد 518.01 - میلیارد 154.35 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1.421 هزار میلیارد 806.63 - میلیارد 1.228 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1.414 هزار میلیارد 1.414 هزار میلیارد 182.98 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1.72 میلیارد 1.21 - میلیارد 3.11 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

2.836 هزار میلیارد 605.93 میلیارد 1.414 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

500.23 میلیارد 500.23 میلیارد 1.529 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

5.02 - هزار میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1.884 هزار میلیارد - -

خرید سایر دارایی ها

27.2 میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

78.66 میلیارد - -

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی

255.29 میلیارد - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

126.24 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- - -

فروش سایر دارایی ها

- -

فروش دارایی های نامشهود

- - -

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

- - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی