شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 5,272 5.00
قیمت پایانی: 5,252 4.60

افزایش سرمایه

1395/08/24

56% افزایش

سرمایه قبلی : 46.08 هزار میلیارد آورده : 8.75 هزار میلیارد (34 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/11/2
سرمایه جدید : 72 هزار میلیارد اندوخته : 17.17 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1395/12/14
تغییر سرمایه : 25.92 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/08/7

28% افزایش

سرمایه قبلی : 36 هزار میلیارد آورده : 10.08 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1394/10/13
سرمایه جدید : 46.08 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/12/3
تغییر سرمایه : 10.08 هزار میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی