شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی ( شرکتهای صنعتی چند رشته ای )
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,470 4.35
قیمت پایانی: 18,280 3.28

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,730 پایانی 18,280 580.00
بیشترین 18,580 کمترین 16,990
حجم 168.82 میلیون دفعات 30,313
حد قیمت 16,820 - 18,580 ارزش 3.086 هزار میلیارد
حجم مبنا 6.78 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
9,287 تعداد خریدار 21
148.776 میلیون حجم خرید 20.045 میلیون
14,227 تعداد فروشنده 25
129.394 میلیون حجم فروش 39.426 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور108 تعداد225,285 خرید18,470 فروش18,470 تعداد259,827 دستور105
دستور3 تعداد1,578 خرید18,430 فروش18,480 تعداد91,919 دستور79
دستور8 تعداد32,048 خرید18,420 فروش18,490 تعداد127,105 دستور9
دستور2 تعداد1,652 خرید18,410 فروش18,500 تعداد140,722 دستور27
دستور8 تعداد55,778 خرید18,400 فروش18,520 تعداد1,700 دستور2

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 281
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 542
سود نقدی 490
درصد توزیع 90.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.35 % رتبه 12
6 ماهه 318.97 % رتبه 12
9 ماهه 464.51 % رتبه 14
1 ساله 577.86 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1316.16 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.38

P/B

% 24.3

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 18,280 درصد تغییر : 3.28 حجم : 168.82 میلیون دفعات : 30,313
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 17,700 درصد تغییر : 4.80 حجم : 124.63 میلیون دفعات : 13,226
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 16,890 درصد تغییر : 4.97 حجم : 24.62 میلیون دفعات : 2,096
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 16,090 درصد تغییر : 3.54 حجم : 99.646 میلیون دفعات : 15,357
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 3.24 حجم : 113.917 میلیون دفعات : 23,680
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 16,060 درصد تغییر : 4.76 حجم : 135.461 میلیون دفعات : 21,584
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 15,330 درصد تغییر : 2.98 حجم : 200.35 میلیون دفعات : 34,424
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 15,800 درصد تغییر : 4.99 حجم : 41.992 میلیون دفعات : 2,459
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 16,630 درصد تغییر : 4.97 حجم : 21.524 میلیون دفعات : 3,545
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 17,500 درصد تغییر : 2.04 حجم : 132.98 میلیون دفعات : 27,981
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 17,150 درصد تغییر : 4.19 حجم : 143.622 میلیون دفعات : 25,771
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 16,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90.629 میلیون دفعات : 10,843
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 16,460 درصد تغییر : 4.97 حجم : 90.635 میلیون دفعات : 10,844
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 17,320 درصد تغییر : 4.42 حجم : 89.525 میلیون دفعات : 15,587
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 18,120 درصد تغییر : 2.66 حجم : 241.299 میلیون دفعات : 46,897
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی