شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,600 4.98
قیمت پایانی: 24,600 4.98

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,600 پایانی 24,600 1,290.00
بیشترین 24,600 کمترین 24,600
حجم 5.313 میلیون دفعات 1,347
حد قیمت 24,600 - 27,180 ارزش 130.693 میلیارد
حجم مبنا 2.212 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,053 تعداد خریدار 1
2.313 میلیون حجم خرید 3 میلیون
167 تعداد فروشنده -
5.313 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
35 58,194 24,600 24,600 25.865 میلیون 4060
1 3,000 22,160 24,610 43,609 25
2 11,000 21,110 24,620 10,378 6
1 809 1,290 25,140 2,250 2
0 - - 25,150 6,728 5

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 4
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 195
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 218.49 % رتبه 51
6 ماهه 779.42 % رتبه 58
9 ماهه 1499.14 % رتبه 52
1 ساله 2013.47 % رتبه 51
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
143.169 هزار میلیارد

ارزش بازار

32.39

P/B

% 52.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/23 25,890 0.00 32.251 میلیون 10,243
1399/05/22 25,890 2.04 32.251 میلیون 10,243
1399/05/21 26,430 3.01 1.328 میلیون 1,094
1399/05/20 27,250 4.89 11.565 میلیون 4,985
1399/05/19 28,650 2.40 74.683 میلیون 33,721
1399/05/16 27,980 0.00 78.326 میلیون 27,283
1399/05/15 27,980 4.25 78.326 میلیون 27,283
1399/05/14 26,840 3.07 62.055 میلیون 18,308
1399/05/13 26,040 3.09 41.29 میلیون 17,445
1399/05/12 26,870 2.75 87.547 میلیون 37,386
1399/05/11 27,630 0.65 80.207 میلیون 31,499
1399/05/09 27,810 0.00 112.341 میلیون 33,811
1399/05/08 27,810 4.30 112.345 میلیون 33,813
1399/05/07 29,060 1.66 220.063 میلیون 62,991
1399/05/06 29,550 4.98 6.146 میلیون 3,907
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خکاوه 11.00 824 64.83 میلیون - 1399/04/31
خاور 11.00 503 24.793 میلیون 57.324 هزار میلیارد 1399/05/15
خفناور 85.00 2,035 1.41 میلیون 2.222 هزار میلیارد 1399/02/23
خکاشا - 1,050 10 2.625 هزار میلیارد 1395/11/27
خدیزل - 52,400 4.597 میلیون 37.079 هزار میلیارد 12:29
کرمان خودرو - 1,000 730.968 میلیون 5 هزار میلیارد 1396/08/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی