شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,240 4.99
قیمت پایانی: 15,300 4.61

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

فرابورس

504.00 10,595 1.948 میلیون 20.639 میلیارد 117.816 هزار میلیارد سهام 1399/04/23

بورس

- 131,000 6.694 میلیون 738.44 میلیارد 137.885 هزار میلیارد سهام 12:29

سپرده

- 2,700 22.5 میلیون 60.75 میلیارد 4.05 هزار میلیارد سهام 1399/02/16

سپرده

- - - - 4.05 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

تماوند

- 1,000 600 میلیون 600 میلیارد 2 هزار میلیارد سهام 1398/11/2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی