شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,363 5.00
قیمت پایانی: 6,314 4.19

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

بورس

3,868 81,234 7.41 میلیون 601.094 میلیارد 162.236 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کبورس

3,064 64,345 162 10.424 میلیون 118.786 هزار میلیارد سهام 1398/12/4

نبورس

617.00 13,895 78 1.084 میلیون 15.902 هزار میلیارد سهام 1398/05/6

فرابورس

504.00 10,595 1.948 میلیون 20.639 میلیارد 105.42 هزار میلیارد سهام 1398/12/24

بورس

- 81,234 1.176 میلیون 91 میلیارد 96.708 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سپرده

- 2,700 22.5 میلیون 60.75 میلیارد 44.963 هزار میلیارد سهام 1398/10/25

امید

218.00 4,595 5.62 میلیون 25.824 میلیارد 31.346 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

لوتوس

279.00 5,870 21.106 میلیون 123.891 میلیارد 35.22 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

نکالا

5,965 64,167 80,000 4.423 میلیارد 106.28 هزار میلیارد سهام 1398/12/11

کالا

3,340 70,141 6.625 میلیون 464.057 میلیارد 130.284 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اکالا

3,455 72,570 287 20.828 میلیون 128.556 هزار میلیارد سهام 1398/12/27

تکالا

3,340 63,461 1,125 71.394 میلیون 124.241 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فرابورس

3,445 72,354 1.673 میلیون 121.043 میلیارد 101.296 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سپرده

27,275 29,975 50,000 1.499 میلیارد 44.963 هزار میلیارد سهام 1398/10/26

تماوند

- 1,000 600 میلیون 600 میلیارد 2 هزار میلیارد سهام 1398/11/2

تملت

243.00 5,120 9.987 میلیون 51.133 میلیارد 35.693 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی