شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,240 4.99
قیمت پایانی: 15,300 4.61

گردش وجوه نقد

1398/04/18
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

174.17 میلیارد 1.635 هزار میلیارد 2.809 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

- 653 - میلیون

سود سهام پرداختی

85.76 - میلیارد 1.471 - هزار میلیارد 464.29 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

- 25.37 - میلیارد 36.95 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

85.76 - میلیارد 1.497 - هزار میلیارد 461.96 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

447 - میلیون 316.21 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود

- 2 میلیارد 700 میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود

320 - میلیون 2.89 - میلیارد 353 - میلیون

خرید دارایی های نامشهود

160 - میلیون 1.24 - میلیارد 159 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

480 - میلیون 2.13 - میلیارد 2.307 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

87.49 میلیارد 180.16 - میلیارد 40.21 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 1.95 میلیارد -

دریافت تسهیلات مالی

- 4.393 هزار میلیارد 3.959 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

- 4.164 - هزار میلیارد 1.01 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- 230.95 میلیارد 1.01 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

87.49 میلیارد 50.78 میلیارد 39.2 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

51.94 میلیارد 178 میلیارد 51.94 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 1.4 - میلیارد -

مانده وجه نقد در انتهای سال

139.42 میلیارد 227.38 میلیارد 91.14 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

2 هزار میلیارد 1.499 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سایر دریافت و پرداختها

2.33 میلیارد - 3.8 میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

7.134 - هزار میلیارد - 1.692 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

4.831 هزار میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

4.19 - میلیارد - -

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

37.96 میلیارد - -

سایر

- - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی