شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

ونیکی | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,620 4.99
قیمت پایانی: 31,270 0.64

آخرین معامله

12:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,620 پایانی 31,270 200.00
بیشترین 32,620 کمترین 32,620
حجم 363,664 دفعات 66
حد قیمت 29,520 - 32,620 ارزش 11.863 میلیارد
حجم مبنا 2.8 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:22
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
363,664 حجم خرید -
52 تعداد فروشنده -
363,664 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1535 23.149 میلیون 32,620 - - 0
3 2,355 32,610 - - 0
4 3,247 32,600 - - 0
1 200 32,290 - - 0
4 3,256 32,280 - - 0

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 630
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,285
سود نقدی 380
درصد توزیع 29.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 152.25 % رتبه 435
6 ماهه 348.45 % رتبه 436
9 ماهه 387.98 % رتبه 390
1 ساله 391.02 % رتبه 312
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
217.49 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 31,270 0.64 363,664 66
1399/04/21 31,070 0.75 426,783 74
1399/04/19 30,840 0.00 313,868 87
1399/04/18 30,840 0.55 313,868 87
1399/04/17 30,670 3.55 1.978 میلیون 111
1399/04/16 29,620 4.00 2.25 میلیون 136
1399/04/15 28,480 3.41 1.926 میلیون 107
1399/04/14 27,540 2.42 1.365 میلیون 124
1399/04/12 26,890 0.00 1.868 میلیون 142
1399/04/11 26,890 3.34 1.868 میلیون 142
1399/04/10 26,020 0.58 316,575 83
1399/04/09 25,870 0.27 155,188 45
1399/04/08 25,800 0.35 193,368 62
1399/04/07 25,710 1.14 631,765 71
1399/04/04 25,420 0.91 525,841 77
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 690.00 20,400 51.68 میلیون 138.303 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 570.00 12,030 22.657 میلیون 48.12 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 3,490 17,100 260.85 میلیون 215.75 هزار میلیارد 12:30
وسکاب 180.00 7,950 41.631 میلیون 48.72 هزار میلیارد 12:30
وبیمه 190.00 10,380 13.299 میلیون 21.26 هزار میلیارد 12:30
پردیس 780.00 17,630 11.222 میلیون 22.038 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 670.00 15,950 13.245 میلیون 72.045 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 470.00 33,860 23.043 میلیون 95.673 هزار میلیارد 12:29
وبوعلی 40.00 17,030 11.652 میلیون 28.464 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی