شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,490 4.97
قیمت پایانی: 28,490 4.97

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,490 پایانی 28,490 1,350.00
بیشترین 28,490 کمترین 28,460
حجم 177.625 میلیون دفعات 16,832
حد قیمت 25,790 - 28,490 ارزش 5.061 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.537 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
11,102 تعداد خریدار 41
118.645 میلیون حجم خرید 58.98 میلیون
1,568 تعداد فروشنده 29
37.268 میلیون حجم فروش 140.357 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
716 15.458 میلیون 28,490 28,490 2.634 میلیون 57
2 3,572 28,480 51,000 2,000 1
3 3,400 28,470 52,260 29,900 4
7 5,531 27,740 52,260 29,900 4
28 30,124 27,730 - - 0

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود 222
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 1,078
سود نقدی 360
درصد توزیع 33.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 202.06 % رتبه 14
6 ماهه 375.04 % رتبه 13
9 ماهه 489.45 % رتبه 12
1 ساله 620.92 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3894.59 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 28,490 4.97 177.625 میلیون 16,832
1399/04/21 27,140 2.61 139.162 میلیون 21,467
1399/04/19 26,450 0.00 33.693 میلیون 7,260
1399/04/18 26,450 1.23 33.693 میلیون 7,260
1399/04/17 26,130 0.00 29.736 میلیون 1,551
1399/04/16 26,130 4.98 29.736 میلیون 1,551
1399/04/12 24,890 0.00 9.959 میلیون 399
1399/04/11 24,890 4.98 9.959 میلیون 399
1399/04/10 23,710 4.96 86.176 میلیون 6,727
1399/04/09 22,590 0.04 62.988 میلیون 18,062
1399/04/08 22,600 4.05 127.788 میلیون 19,499
1399/04/07 21,720 4.98 29.709 میلیون 5,028
1399/04/04 20,690 4.44 75.275 میلیون 8,735
1399/04/03 19,810 4.98 80.553 میلیون 9,660
1399/04/02 18,870 4.66 36.073 میلیون 4,449
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 900.00 32,150 19.449 میلیون 274.74 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 290.00 45,300 7.499 میلیون 50.512 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1399/04/21
شاملا 8,070 153,710 665,377 67.46 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 1,600 108,010 5.674 میلیون 652.26 هزار میلیارد 12:30
تاپیکو 990.00 21,390 52.46 میلیون 1745.73 هزار میلیارد 12:30
پارسان 1,800 37,800 9.491 میلیون 1530.9 هزار میلیارد 12:27
شکربن 5,860 111,450 1.795 میلیون 28.89 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.828 هزار میلیارد 1399/03/21
شسینا 19,320 405,770 1.282 میلیون 12.36 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی