شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,159 5.00
قیمت پایانی: 14,068 4.32

افزایش سرمایه

1396/03/17

74% افزایش

سرمایه قبلی : 2.3 هزار میلیارد آورده : 1.7 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/06/5
سرمایه جدید : 4 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/10/27
تغییر سرمایه : 1.7 هزار میلیارد صرف سهام : -

1393/08/26

667% افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : 2 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1393/10/26
سرمایه جدید : 2.3 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1393/11/12
تغییر سرمایه : 2 هزار میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی