شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,700 1.47
قیمت پایانی: 39,949 0.85

آخرین معامله

09:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,400 پایانی 39,949 342.00
بیشترین 40,000 کمترین 38,400
حجم 311,922 دفعات 89
حد قیمت 38,277 - 42,305 ارزش 12.02 میلیارد
حجم مبنا 1.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:02
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار -
322,452 حجم خرید -
74 تعداد فروشنده -
322,452 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد5,985 خرید39,500 فروش39,999 تعداد8,541 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید38,510 فروش40,000 تعداد17,014 دستور2
دستور1 تعداد250 خرید38,501 فروش40,072 تعداد31,853 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش39,990 تعداد120 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش40,000 تعداد1,379 دستور3

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 25
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 363
سود نقدی 150
درصد توزیع 41.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.95 % رتبه 122
6 ماهه 259.62 % رتبه 162
9 ماهه 516.95 % رتبه 179
1 ساله 700.46 % رتبه 183
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
161.164 هزار میلیارد

ارزش بازار

29.66

P/B

% 6.88

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 40,291 درصد تغییر : 3.56 حجم : 1.171 میلیون دفعات : 352
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 41,778 درصد تغییر : 3.61 حجم : 5.182 میلیون دفعات : 1,754
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 43,343 درصد تغییر : 0.62 حجم : 11.761 میلیون دفعات : 3,347
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 43,613 درصد تغییر : 4.28 حجم : 7.058 میلیون دفعات : 1,501
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 45,562 درصد تغییر : 3.46 حجم : 7.588 میلیون دفعات : 2,685
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 44,037 درصد تغییر : 0.86 حجم : 7.026 میلیون دفعات : 2,453
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 44,421 درصد تغییر : 2.66 حجم : 9.518 میلیون دفعات : 2,576
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 45,635 درصد تغییر : 1.34 حجم : 11.825 میلیون دفعات : 3,447
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 45,032 درصد تغییر : 3.63 حجم : 14.52 میلیون دفعات : 3,464
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 46,727 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.4 میلیون دفعات : 365
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 49,186 درصد تغییر : 4.51 حجم : 12.519 میلیون دفعات : 2,418
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 51,509 درصد تغییر : 5.00 حجم : 9.664 میلیون دفعات : 1,615
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 49,057 درصد تغییر : 4.88 حجم : 7.174 میلیون دفعات : 1,661
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 46,775 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.263 میلیون دفعات : 3,370
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 46,775 درصد تغییر : 0.33 حجم : 11.263 میلیون دفعات : 3,370
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دماوند آخرین : - 60,040 حجم : 36.32 میلیون ارزش بازار : 32.712 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی