شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و صنعت دشت خرم دره

زدشت | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده

آخرین قیمت: 52,517 5.00
قیمت پایانی: 52,517 5.00

آخرین معامله

1399/06/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 52,517 پایانی 52,517 2,764.00
بیشترین 52,517 کمترین 52,517
حجم 1.011 میلیون دفعات 488
حد قیمت 49,892 - 55,142 ارزش 53.099 میلیارد
حجم مبنا 893,927 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/25
حقیقی حقوقی
399 تعداد خریدار 1
511,081 حجم خرید 500,000
17 تعداد فروشنده -
1.011 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 52,517 34,132 15
0 - - 52,846 110 1
0 - - 53,438 740 2
0 - - 52,520 3,000 1
0 - - 52,521 7,928 3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 80
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 557
سود نقدی 370
درصد توزیع 66.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.51 % رتبه 149
6 ماهه 307.37 % رتبه 179
9 ماهه 375.37 % رتبه 173
1 ساله 484.2 % رتبه 163
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.237 هزار میلیارد

ارزش بازار

30.92

P/B

% 21.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/25 52,517 5.00 1.011 میلیون 488
1399/06/24 55,281 0.37 65,892 73
1399/06/23 55,485 0.26 45,641 32
1399/06/22 55,627 0.55 97,893 110
1399/06/19 55,933 0.46 75,636 86
1399/06/18 56,194 0.10 16,273 27
1399/06/17 56,250 0.04 7,367 23
1399/06/16 56,275 5.00 1.083 میلیون 207
1399/06/15 59,236 3.44 560,651 109
1399/06/13 61,346 0.00 20,716 42
1399/06/12 61,346 0.13 20,716 42
1399/06/11 61,427 0.35 55,788 94
1399/06/10 61,645 2.91 2.242 میلیون 1,100
1399/06/06 63,495 0.00 13.628 میلیون 5,660
1399/06/05 63,495 3.75 13.628 میلیون 5,660
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 34.084 هزار میلیارد 1399/04/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی