شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

وسنا | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( سایر واسطه های مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده

آخرین قیمت: 29,440 3.00
قیمت پایانی: 30,083 0.88

آخرین معامله

1399/06/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 286,261 پایانی 30,083 267.00
بیشترین 8.428 میلیارد کمترین 29,440
حجم 286,261 دفعات 108
حد قیمت 25,203 - 26,761 ارزش 8.428 میلیارد
حجم مبنا 976,440 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/12
حقیقی حقوقی
86 تعداد خریدار -
286,261 حجم خرید -
8 تعداد فروشنده 1
186,667 حجم فروش 99,594
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور247 تعداد1.869 میلیون خرید26,761 فروش27,400 تعداد29,500 دستور6
دستور3 تعداد1,700 خرید26,751 فروش27,548 تعداد209,000 دستور22
دستور3 تعداد1,133 خرید26,750 فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش29,500 تعداد1,363 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش29,543 تعداد658 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -4
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 364
سود نقدی 410
درصد توزیع 112.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.4 % رتبه 215
6 ماهه 167.79 % رتبه 431
9 ماهه 369.93 % رتبه 445
1 ساله 297.08 % رتبه 459
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
73.436 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 30,083 درصد تغییر : 0.00 حجم : 286,261 دفعات : 108
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 30,083 درصد تغییر : 0.88 حجم : 286,261 دفعات : 108
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 30,350 درصد تغییر : 0.35 حجم : 305,744 دفعات : 227
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 30,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.004 میلیون دفعات : 1,155
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 30,456 درصد تغییر : 0.83 حجم : 6.004 میلیون دفعات : 1,155
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 30,206 درصد تغییر : 0.95 حجم : 308,298 دفعات : 122
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 30,495 درصد تغییر : 0.12 حجم : 40,205 دفعات : 17
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 30,533 درصد تغییر : 0.33 حجم : 64,936 دفعات : 34
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 30,635 درصد تغییر : 0.13 حجم : 42,916 دفعات : 46
تاریخ : 1399/05/30 پایانی : 30,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 193,511 دفعات : 89
تاریخ : 1399/05/29 پایانی : 30,675 درصد تغییر : 0.59 حجم : 193,511 دفعات : 89
تاریخ : 1399/05/28 پایانی : 30,858 درصد تغییر : 2.60 حجم : 1.963 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1399/05/27 پایانی : 31,680 درصد تغییر : 2.03 حجم : 661,484 دفعات : 300
تاریخ : 1399/05/26 پایانی : 32,337 درصد تغییر : 0.22 حجم : 72,043 دفعات : 39
تاریخ : 1399/05/25 پایانی : 32,409 درصد تغییر : 0.68 حجم : 221,850 دفعات : 72
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی