شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لبنیات‌کالبر

غالبر | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,815 3.79
قیمت پایانی: 18,977 2.97

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.184 میلیون پایانی 18,977 580.00
بیشترین 41.332 میلیارد کمترین 18,580
حجم 2.184 میلیون دفعات 1,369
حد قیمت 18,580 - 20,534 ارزش 41.335 میلیارد
حجم مبنا 2.381 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
607 تعداد خریدار 2
2.099 میلیون حجم خرید 85,431
542 تعداد فروشنده -
2.184 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 14,698 18,800 18,815 8 1
1 2,657 18,730 18,980 600 1
2 695 18,710 19,099 12,874 1
0 - - 19,099 500 1
0 - - 19,101 1,200 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 75
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 356
سود نقدی 50
درصد توزیع 14.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.46 % رتبه 158
6 ماهه 72.19 % رتبه 152
9 ماهه 126.61 % رتبه 152
1 ساله 367.04 % رتبه 179
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.845 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 48.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 19,557 2.69 1.316 میلیون 803
1399/03/4 20,098 0.00 2.585 میلیون 1,563
1399/03/3 20,098 4.29 2.585 میلیون 1,563
1399/03/1 20,999 0.00 4.561 میلیون 2,463
1399/02/31 20,999 4.60 4.561 میلیون 2,463
1399/02/30 22,012 0.28 3.898 میلیون 2,213
1399/02/29 22,073 3.58 3.531 میلیون 1,955
1399/02/28 21,310 4.85 2.795 میلیون 1,361
1399/02/27 22,396 2.61 1.38 میلیون 781
1399/02/25 22,995 0.00 4.51 میلیون 2,322
1399/02/24 22,995 2.54 4.51 میلیون 2,322
1399/02/23 23,594 4.56 2.316 میلیون 985
1399/02/22 24,722 0.44 7.699 میلیون 3,311
1399/02/21 24,614 4.42 8.563 میلیون 3,226
1399/02/20 23,573 3.66 1.609 میلیون 819
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,774 109,722 5,503 6.925 هزار میلیارد 1399/03/7
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 327.00 121,800 50,397 11.379 هزار میلیارد 1399/03/7
وبشهر 865.00 18,177 10.057 میلیون 148.797 هزار میلیارد 1399/03/7
غبهنوش 3,670 77,077 538,302 27.388 هزار میلیارد 1399/03/7
غپینو 681.00 12,957 16.892 میلیون 85.807 هزار میلیارد 1399/03/7
غشهد 825.00 15,688 1.351 میلیون 13.218 هزار میلیارد 1399/03/7
غگل 196.00 7,759 129.37 میلیون 46.656 هزار میلیارد 1399/03/7
غسالم 676.00 12,863 10.436 میلیون 57.678 هزار میلیارد 1399/03/7
غگرجی 2,016 42,350 1.642 میلیون 12.416 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی