شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

کترام | سهام - بورس
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 38,990 5.00
قیمت پایانی: 39,820 2.97

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.363 میلیون پایانی 39,820 1,220.00
بیشترین 253.383 میلیارد کمترین 40,800
حجم 6.363 میلیون دفعات 5,311
حد قیمت 38,990 - 43,090 ارزش 253.383 میلیارد
حجم مبنا 1.25 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,962 تعداد خریدار -
6.363 میلیون حجم خرید -
1,323 تعداد فروشنده -
6.363 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
13 6,924 38,990 38,990 375,331 83
1 1,726 37,140 39,000 49,238 8
1 139 36,360 39,200 1,909 1
13 4,690 41,000 42,000 503 2
10 8,267 40,990 42,700 20,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 641
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 36
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 156.6 % رتبه 180
6 ماهه 317.92 % رتبه 159
9 ماهه 407.86 % رتبه 167
1 ساله 800.59 % رتبه 175
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.106 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 57.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/17 39,820 2.97 6.363 میلیون 5,311
1399/04/16 41,040 4.99 1.35 میلیون 1,046
1399/04/15 39,090 2.14 5.855 میلیون 2,953
1399/04/14 38,270 4.33 4.369 میلیون 4,104
1399/04/12 40,000 0.00 6.909 میلیون 6,016
1399/04/11 40,000 1.91 6.909 میلیون 6,016
1399/04/10 40,780 3.87 8.395 میلیون 6,807
1399/04/09 39,260 4.85 4.881 میلیون 3,616
1399/04/08 41,260 2.44 7.091 میلیون 4,540
1399/04/07 42,290 3.50 5.197 میلیون 3,026
1399/04/04 40,860 4.71 5.121 میلیون 3,698
1399/04/03 42,880 1.45 8.075 میلیون 7,225
1399/04/02 43,510 3.08 8.941 میلیون 6,030
1399/04/01 42,210 3.96 7.962 میلیون 7,347
1399/03/31 43,950 4.25 12.08 میلیون 9,660
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کپارس 4,840 101,750 3.671 میلیون 12.144 هزار میلیارد 12:30
کهرام 10.00 4,000 255,269 - 1398/09/20
کساوه 2,360 44,860 2.137 میلیون 24.269 هزار میلیارد 12:29
کسعدی 1,750 36,940 1.51 میلیون 9.22 هزار میلیارد 12:05
کحافظ 890.00 16,970 12.419 میلیون 25.06 هزار میلیارد 12:29
کلوند 1,710 32,500 4.85 میلیون 13.152 هزار میلیارد 12:30
کچینی 157.00 3,009 294,924 167.029 میلیارد 1399/02/16
کصدف 221.00 11,272 330,804 1.336 هزار میلیارد 12:27
کنیلو - 1,000 - 150 میلیارد 1399/02/17
کهرام 948.00 32,556 154,247 2.387 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی