شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,540 1.90
قیمت پایانی: 23,331 1.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9.657 میلیون پایانی 23,331 231.00
بیشترین 225.313 میلیارد کمترین 24,250
حجم 9.657 میلیون دفعات 2,829
حد قیمت 21,945 - 24,255 ارزش 225.313 میلیارد
حجم مبنا 6.077 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,324 تعداد خریدار 4
4.704 میلیون حجم خرید 4.954 میلیون
1,006 تعداد فروشنده 3
6.987 میلیون حجم فروش 2.67 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
27 371,823 23,500 23,500 2,346 6
2 21,000 23,490 23,530 424 1
2 36,181 23,489 23,540 490 2
2 950 23,450 - - 0
3 7,837 23,439 - - 0

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -3
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 303
سود نقدی 273
درصد توزیع 90.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 119.81 % رتبه 100
6 ماهه 415.99 % رتبه 109
9 ماهه 574.74 % رتبه 132
1 ساله 551.89 % رتبه 135
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1044.12 هزار میلیارد

ارزش بازار

27.16

P/B

% 14.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/16 23,100 0.00 11.751 میلیون 2,834
1399/05/15 23,100 2.87 11.751 میلیون 2,834
1399/05/14 22,455 1.98 14.218 میلیون 3,798
1399/05/13 22,020 2.14 9.883 میلیون 2,240
1399/05/12 21,559 5.00 10.804 میلیون 1,453
1399/05/11 20,533 3.99 4.847 میلیون 812
1399/05/09 19,746 0.00 13.928 میلیون 2,708
1399/05/08 19,746 1.42 13.928 میلیون 2,708
1399/05/07 19,469 4.70 21.226 میلیون 2,015
1399/05/06 18,596 2.99 17.116 میلیون 2,885
1399/05/05 18,056 0.26 13.613 میلیون 2,534
1399/05/04 18,009 0.22 13.522 میلیون 3,073
1399/05/02 17,970 0.00 16.195 میلیون 2,830
1399/05/01 17,970 0.13 16.195 میلیون 2,830
1399/04/31 17,994 0.94 32.516 میلیون 4,377
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فزرین - 29,017 14.144 میلیون 1.424 هزار میلیارد 12:29
زنگان - 171,459 281,248 4.127 هزار میلیارد 12:28
فماک 1,250 28,000 387,000 11.095 هزار میلیارد 1399/05/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی