شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,240 0.32
قیمت پایانی: 6,161 0.95

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,290 پایانی 6,161 59.00
بیشترین 6,290 کمترین 6,000
حجم 9.535 میلیون دفعات 1,346
حد قیمت 5,909 - 6,531 ارزش 58.629 میلیارد
حجم مبنا 11.6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
363 تعداد خریدار 4
4.317 میلیون حجم خرید 5.218 میلیون
365 تعداد فروشنده 1
8.535 میلیون حجم فروش 1,000,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
5 22,597 6,250 6,250 51,598 11
1 32,000 6,241 6,251 10,817 1
3 6,000 6,240 6,267 100,000 1
1 23,941 6,237 6,270 1,000 1
1 1,500 6,220 6,274 800 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -59
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 244
سود نقدی 242
درصد توزیع 99.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.45 % رتبه 98
6 ماهه 36.94 % رتبه 136
9 ماهه 55.01 % رتبه 117
1 ساله 95.74 % رتبه 104
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
220.81 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 6,185 0.56 5.112 میلیون 790
1399/01/10 6,220 0.27 14.07 میلیون 1,699
1399/01/9 6,203 0.90 6.614 میلیون 1,072
1399/01/6 6,148 0.39 2.242 میلیون 567
1399/01/5 6,124 0.47 4.706 میلیون 700
1398/12/29 6,153 0.00 4.839 میلیون 739
1398/12/28 6,153 0.92 4.839 میلیون 739
1398/12/27 6,097 0.47 10.586 میلیون 1,103
1398/12/26 6,126 0.15 3.301 میلیون 484
1398/12/25 6,117 0.03 256,799 70
1398/12/24 6,119 3.12 7.695 میلیون 769
1398/12/22 6,316 0.00 8.39 میلیون 1,017
1398/12/21 6,316 2.92 8.39 میلیون 1,017
1398/12/20 6,137 3.17 13.016 میلیون 1,422
1398/12/19 6,338 2.21 5.436 میلیون 545
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی