شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ارقام‌

مرقام | سهام - بورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,072 5.00
قیمت پایانی: 32,393 2.84

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,550 پایانی 32,393 895.00
بیشترین 33,072 کمترین 30,801
حجم 10.89 میلیون دفعات 3,949
حد قیمت 29,924 - 33,072 ارزش 352.769 میلیارد
حجم مبنا 1.603 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,509 تعداد خریدار 12
7.839 میلیون حجم خرید 3.051 میلیون
1,337 تعداد فروشنده 2
9.66 میلیون حجم فروش 1.23 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
93 206,740 33,072 33,227 10,000 1
2 1,300 33,070 33,231 14,194 6
1 208 33,002 33,333 16 1
3 1,349 33,000 33,938 290,000 6
1 2,500 32,900 34,347 21,974 4

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -364
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -186
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 105.29 % رتبه 131
6 ماهه 365.55 % رتبه 137
9 ماهه 440.6 % رتبه 125
1 ساله 658.44 % رتبه 99
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.197 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 74.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 32,393 0.00 10.89 میلیون 3,949
1399/03/13 32,393 2.84 10.89 میلیون 3,949
1399/03/12 31,498 0.48 6.379 میلیون 2,954
1399/03/11 31,649 3.25 5.219 میلیون 2,137
1399/03/10 32,712 4.86 1.846 میلیون 954
1399/03/8 31,196 0.00 9.13 میلیون 4,165
1399/03/7 31,196 3.48 9.13 میلیون 4,165
1399/03/6 32,322 3.85 4.697 میلیون 1,624
1399/03/4 33,617 0.00 10.101 میلیون 3,138
1399/03/3 33,617 4.41 10.101 میلیون 3,138
1399/03/1 35,168 0.00 10.525 میلیون 5,557
1399/02/31 35,168 1.71 10.525 میلیون 5,557
1399/02/30 34,576 5.00 3.662 میلیون 1,297
1399/02/29 32,930 4.87 5.412 میلیون 2,127
1399/02/28 31,402 1.65 9.363 میلیون 4,298
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رکیش 720.00 15,121 3.947 میلیون 39.315 هزار میلیارد 1399/03/13
رانفور 1,691 35,529 19.583 میلیون 296.932 هزار میلیارد 1399/03/14
رتاپ 650.00 13,654 11.508 میلیون 49.47 هزار میلیارد 1399/03/14
مداران 1,746 36,686 6.229 میلیون 23.208 هزار میلیارد 1399/03/14
مفاخر 2,188 45,957 1.141 میلیون 7.791 هزار میلیارد 1399/03/14
داده فن آوا - - - 510 میلیون 1399/02/17
سیستم 40.00 4,999 469,575 10.954 هزار میلیارد 1398/10/10
افرا 1,353 28,420 1.517 میلیون 17.599 هزار میلیارد 1399/03/14
انفورماتیک - 1,000 - 27.44 میلیارد 1399/02/17
آپ 1,462 30,705 9.933 میلیون 81.355 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی