شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

قچار | سهام - فرابورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,430 5.00
قیمت پایانی: 47,132 2.19

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,000 پایانی 47,132 1,008.00
بیشترین 48,430 کمترین 47,000
حجم 510.983 دفعات 535
حد قیمت 43,818 - 48,430 ارزش 24.66 میلیارد
حجم مبنا 1.082 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
91 280,650 48,430 48,430 107 1
1 5,211 48,400 49,777 5,000 1
1 1,000 48,371 49,793 325 3
2 294 48,366 50,506 2,443 1
1 106 48,340 50,507 121 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,265
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,443
سود نقدی 150
درصد توزیع 10.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.85 % رتبه 486
6 ماهه 47.89 % رتبه 498
9 ماهه 40.58 % رتبه 470
1 ساله 165.99 % رتبه 478
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.598 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 47,132 2.19 510,983 535
1399/01/19 46,124 1.35 664,760 916
1399/01/18 45,512 0.51 450,068 634
1399/01/17 45,745 0.59 541,479 737
1399/01/16 46,014 0.43 604,854 992
1399/01/11 46,212 0.32 256,806 569
1399/01/10 46,063 1.67 617,280 1,027
1399/01/9 45,308 1.63 687,860 1,023
1399/01/6 44,583 0.34 321,505 584
1399/01/5 44,733 1.64 459,362 537
1398/12/29 45,477 0.00 412,306 636
1398/12/28 45,477 0.90 412,306 636
1398/12/27 45,889 0.52 46,849 162
1398/12/26 46,128 0.56 91,668 255
1398/12/25 46,389 0.01 2,400 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 1,511 31,745 225.141 12.489 هزار میلیارد 12:29
قزوین 1,314 27,610 1.366 میلیون 8.962 هزار میلیارد 12:29
قشرین 2,708 89,001 42,183 883.6 میلیارد 1399/01/19
قنقش 88.00 4,400 16,326 8.214 هزار میلیارد 1398/12/26
قشکر 969.00 30,000 4.315 میلیون 6.139 هزار میلیارد 12:29
قشهد 1,139 23,930 246.459 9.164 هزار میلیارد 12:29
قصفها 4,089 85,870 530.332 16.536 هزار میلیارد 12:28
قمرو 1,729 36,313 396.677 7.009 هزار میلیارد 12:29
قثابت 2,483 47,713 15.832 میلیون 24.831 هزار میلیارد 12:29
قلرست 1,165 24,472 2.105 میلیون 9.728 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی