شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,784 5.00
قیمت پایانی: 18,143 1.41

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,784 پایانی 18,143 253.00
بیشترین 18,784 کمترین 18,784
حجم 2.172 میلیون دفعات 259
حد قیمت 16,996 - 18,784 ارزش 40.798 میلیارد
حجم مبنا 7.672 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
22 تعداد خریدار 8
1.372 میلیون حجم خرید 800,000
198 تعداد فروشنده 5
1.368 میلیون حجم فروش 804,299
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1208 35.194 میلیون 18,784 18,784 44,950 6
1 550 18,783 - - 0
1 2,651 18,782 - - 0
1 275 18,780 - - 0
4 4,796 18,764 - - 0

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 4
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 1,040
سود نقدی 860
درصد توزیع 82.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 120.45 % رتبه 69
6 ماهه 202.16 % رتبه 69
9 ماهه 202.4 % رتبه 59
1 ساله 328.67 % رتبه 60
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
734.792 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 18,143 0.00 2.172 میلیون 259
1399/03/13 18,143 6.48 2.172 میلیون 259
1399/03/12 17,039 0.00 49.46 میلیون 5,771
1399/03/11 17,039 3.75 49.46 میلیون 5,771
1399/03/10 16,424 5.00 10.089 میلیون 794
1399/03/8 15,642 0.00 59.144 میلیون 2,499
1399/03/7 15,642 4.98 59.144 میلیون 2,499
1399/03/6 14,900 3.90 21.25 میلیون 1,883
1399/03/4 15,505 0.00 15.046 میلیون 1,951
1399/03/3 15,505 2.39 15.046 میلیون 1,951
1399/03/1 15,885 0.00 30.683 میلیون 3,796
1399/02/31 15,885 3.62 30.683 میلیون 3,796
1399/02/30 16,482 3.46 35.321 میلیون 3,538
1399/02/29 17,072 4.60 51.142 میلیون 3,481
1399/02/28 16,321 1.80 53.308 میلیون 4,288
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 1,291 27,119 4.044 میلیون 218.075 هزار میلیارد 1399/03/14
شپاکسا 1,920 40,323 3.918 میلیون 43.546 هزار میلیارد 1399/03/14
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,664 88,010 360,902 36.694 هزار میلیارد 1399/03/14
شپدیس 3,216 67,545 3.504 میلیون 403.434 هزار میلیارد 1399/03/13
تاپیکو 470.00 9,871 99.807 میلیون 801.716 هزار میلیارد 1399/03/14
فارس 632.00 15,700 31.525 میلیون 2262.134 هزار میلیارد 1399/03/14
شکربن 4,199 88,189 2.747 میلیون 21.647 هزار میلیارد 1399/03/14
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 9,350 196,362 541,728 6.031 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی